Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Attrahera rätt talanger med digitala kanaler

För att attrahera talanger till sitt företag använder många företag digitala kanaler för att nå ut med sitt budskap. Här kan du inte bara hitta potentiella kandidater utan också ...
Läs mer

Generation X - En digital generation?

Generation X är födda på mitten av 60-talet och sent 70-tal. Barn till den här generationen är ofta Millennials eller Generation Z. Idag tror många att det är de sistnämnda ...
Läs mer

Stärk din rekryteringsstrategi med sociala medier

Idag använder 4 av 5 svenskar sociala medier där Facebook fortsätter att dominera med hela 74% användare. Instagram den kanal som växer snabbast med 20% fler följare än föregående ...
Läs mer

Så bygger du en stark och långsiktig företagskultur

Den största utmaningen när man väl har skapat en stark företagskultur är att underhålla den. Att anställa engagerade medarbetare är fundamentet för att säkerställa en långsiktig ...
Läs mer

Vilka är Generation X?

Det är dags för historiens största generation Baby boomers att gå i pension och den efterföljande Generation X står redo att ta över arbetsmarknaden tillsammans med Generation Z ...
Läs mer

En kandidat från Bravura

Varje dag träffar vi människor inom olika kompetensområden och på olika karriärnivåer. Vi har förmånen att intervjua dem för jobb hos våra uppdragsgivare. Det ger oss unika ...
Läs mer

Så lockar du Generation Z med digital HR

Tidigare har vi pratat om den digitala utvecklingen när det kommer till rekrytering. Digital HR är ett begrepp som förutspåddes redan 2016 i en rapport av Deloitte. Men vad ...
Läs mer

Hur man rekryterar till en företagskultur

Att bygga en stark företagskultur som skapar engagerade medarbetare är en nyckel till organisationers framgång och utveckling. Enligt en undersökning från Dale Carnegie så ...
Läs mer

Workshop: Kulturen sitter i väggarna. Eller? 

Välkommen till en workshop där vi identifierar vad företagskultur är, varför företagskultur är viktigt och vilka som påverkar kulturen mest. Att hitta rätt medarbetare som bidrar ...
Läs mer

Konsten att rekrytera för mångfald

Idag är det många företag som har frågor gällande mångfald på sin agenda och gärna rekryterar utifrån dessa. Viktigt är då att framhäva affärsnyttan och att inte se det som en ...
Läs mer

Podcast: Om Data Science

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar ...
Läs mer

Podcast: CSR som skapar medarbetarengagemang

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar ...
Läs mer