Välj rätt rekryterings- och bemanningsföretag
 1. BRAVURA
 2. Insights
 3. Välj rätt rekryterings- och bemanningsföretag

Välj rätt rekryterings- och bemanningsföretag

Vad är det som gör att ett rekryterings- och bemanningsföretag är bra och hur vet man vilket som ska väljas? Det finns mängder av aktörer att välja bland och när många pratar om samma saker är det svårt att se skillnad. Oavsett vilken inriktning aktörerna har, om man är specialist eller bredare i tjänsteutbudet så blir frågorna som avgör ofta samma – vilket värde kan företaget och tjänsten skapa för mig som kund? Vad får jag för pengarna? Hur fungerar det?

Värdeskapande egenskaper

Vissa egenskaper och förutsättningar hos aktörerna är hygienfaktorer som behöver finnas på plats för att vara framgångsrik inom rekrytering och bemanning. Exempelvis att vara auktoriserad, jobba kompetensbaserat och att ha rätt kanaler och metoder för att attrahera kandidater. När man utvärderar rekryteringsföretag och bemanningsföretag behöver man därför titta på bakomliggande faktorer som gör att man köper den tjänst som ger mest värde. Skallkraven är egentligen hygienfaktorer och något de flesta seriösa aktörer inom rekrytering och bemanning uppfyller, vilket medför att aktörerna från köparens perspektiv lätt blir generiska. Genom att ställa rätt frågor till aktörerna och se bortom skallkraven kommer du att ha lättare att utvärdera och välja rätt partner för dina behov.

Från alla kundundersökningar, djupintervjuer och fokusgrupper som vi genomfört i syfte att förstå hur vi kan skapa mest värde för kunden så är det en sak som är viktigast – engagemang i varje samarbete och varje enskild process. Det är engagemanget och behovsförståelsen som driver kundnöjdheten. Att kunden känner att rekryteringsföretaget bryr sig lika mycket om deras affär som de själva gör. Med engagerade medarbetare som förstår behoven, gör det lilla extra och överträffar målen så skapas det värde som gör att långsiktiga och återkommande samarbeten byggs.

Engagemang och behovsförståelse driver kundnöjdhet.

Med engagerade medarbetare som förstår behoven, gör det lilla extra och överträffar målen så skapas det värde som gör att långsiktiga och återkommande samarbeten byggs.

Hitta skillnaderna

Men hur tar man då reda på vilken aktör som är bästa matchning för att bli en långsiktig partner? Utöver skallkraven så är det framförallt 5 områden som bör utvärderas:

 • Kundnöjdhet och lojalitet bland jämförbara kunder
 • Att man gjort liknande tillsättningar
 • Kandidatnöjdhet och kandidatupplevelse
 • Enkelhet och dialog i samarbetena
 • Engagemang hos teamet och nöjdhet bland konsulterna

Att utvärdera dessa områden kommer hjälpa till att se skillnad och ställa rätt krav på det eller de rekryterings- och bemanningsföretag som ni väljer att jobba med.

Välj rätt rekryterings- och bemanningsföretag

Rekrytering och bemanning utifrån dina behov

Vill du nå de mest engagerade personerna som ger ett lyft till din verksamhet? Vi jobbar med rekrytering och bemanning och är ganska säkra på att de du söker finns hos oss. Hör av dig så ser vi om det stämmer.

Vi rekryterar och hyr ut personal inom fyra områden:

 • Talanger med 0-5 års erfarenhet
 • Specialister med 5+ års erfarenhet
 • Chefer och nyckelkompetens
 • IT-kompetens