En person fotograferar med iPhone
 1. BRAVURA
 2. Insights
 3. Så lyckas ni med Employer Branding

Så lyckas ni med Employer Branding

Employer Branding är det övergripande namnet på hur organisationer jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att marknadsföra sig mot potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. Det handlar om allt från hur man attraherar nya talanger till hur man jobbar med att behålla och utveckla nyckelkompetens inom organisationen.

Ansvaret för arbetet med employer branding ligger traditionellt sett hos HR-avdelningen, men samarbete med marknadsavdelningen spelar för många organisationer en allt viktigare roll för att få effekt i sin employer branding. I den här artikeln går vi igenom de fundamentala delarna i Employer Branding och du får 5 tips för att lyckas.

Balans i aktiviteterna

Målet med all employer branding är att förmedla rätt bild av er som arbetsgivare och sedan att medarbetarna faktiskt upplever att arbetsplatsen är bra, att ni håller det som lovats.

Utöver fina kampanjer och aktiviteter för att attrahera talanger behöver även arbetsgivare leverera på sitt EVP (Employer value Proposition) gentemot sina befintliga medarbetare. Det handlar om att balansera sina marknadsföringsaktiviteter för att attrahera talanger med kulturbyggande aktiviteter för de som redan jobbar i bolaget, så att man verkligen skapar den arbetsplats som beskrivs i kommunikationen. Varför investera i dyra kampanjer för att försöka övertyga framtida anställda om att man är en fantastisk arbetsgivare om man inte lägger resurser på att de redan anställda ska trivas så pass bra att de kan bli ambassadörer och rekommendera bolaget vidare? Här handlar det om att hitta den balans i aktiviteterna som skapar mest bang for the buck.

Ett bra betyg och en indikation på att man gör rätt saker är när befintliga medarbetare berättar om och rekommenderar arbetsplatsen vidare till vänner och bekanta. Det kan man följa upp genom ett så kallat eNPS (employee net promoter score) som mäter i vilken utsträckning medarbetarna kan tänka sig att rekommendera arbetsplatsen vidare till vänner och bekanta.

Kommunicera rätt värden

Enligt en undersökning som vi gjorde bland jobbsökare i Sverige så framkom att 86% av kandidaterna gör research om potentiella arbetsgivare innan de söker jobb. Den image som en arbetsgivare vill bygga behöver därför återspeglas i alla kontaktytor med målgruppen. I allt från karriärsidor, i sociala medier till fysiska möten med de man vill kommunicera med.

Det är viktigt att kommunikationen återspeglar era värderingar och vad ni som bolag står för. Översälj inte! Det är bättre att fokusera på att lyfta fram värdet för kandidaterna sett ur ett perspektiv om vad som är viktigt för er. Det är inte troligt att ni kommer kunna attrahera alla talanger, men de som delar era värderingar och kan identifiera sig med ert syfte kommer att bli intresserade. Och det är just dessa personer ni vill nå! Var tydlig kring vilka ni är, ert övergripande syfte och era värderingar. Det kommer att hjälpa er attrahera rätt talanger.

Kom igång / jobba vidare med employer brandning

Oavsett hur långt ni har kommit i arbetet så finns det säkert saker att förbättra. Här är 5 tips på hur ni lyckas med Employer Branding.

1. Skapa erbjudande

Ett Employer Value Proposition är själva kärnan i arbetsgivarvarumärket. Det ska linjera med positioneringen och den strategiska riktningen. Det är själva löftet som ni som arbetsgivare erbjuder till de som ni vill ska jobba hos er och de ska framgå tydligt i syfte att få människor att vilja jobba hos er. Ert EVP ska genomsyra all kommunikation gentemot potentiella och befintliga medarbetare.

Säkerställ att ert EVP är:

 • Synkat med vad ni som bolag står för och vad ni erbjuder
 • Trovärdigt och kommunicerar vilka ni är på ett genuint sätt
 • Relevant och riktat mot er specifika målgrupp
 • Unikt så att ni kan särskilja er mot konkurrensen
 • Värdefullt för att ge talangerna anledning att vilja investera sin tid i att göra karriär hos er

2. Definiera målgruppen

All lyckad marknadsföring startar med att förstå sin målgrupp. Vilka beteende och preferenser finns hos de ni vill nå och påverka? Börja från grunden med att definiera målgruppen och vem ni vill ska söka jobb hos er. Se därefter till att rikta kommunikationen mot den specifika målgruppen. På så vis blir ert erbjudande relevant och ni kommer att attrahera rätt talanger att söka sig till er.

Skapa kandidatpersonas

Om man vill göra en ordentlig analys så kan man ta fram en eller flera personas. En persona avser en fiktiv person som representerar egenskaperna och karaktärsdragen hos målgruppen. Det är lite jobb med att göra den analysen, men för de som har svårt att attrahera rätt talanger så är det väl investerad tid. Om du vill lära dig mer om hur man tar fram personas för rekrytering så kan vi tipsa dig om en guide som vi har tagit fram. I guiden får du verktyg för att ta fram kandidatpersonas som förbättrar din rekrytering.

3. Se över er hemsida och vad ni förmedlar

En av era viktigaste kanaler för Employer Branding är er hemsida. Förmedlar er karriärsida er kultur ordentligt? Berättar ni era medarbetares historier och är det medarbetarna själva som berättar dem? Eller får man ett platt eller felaktigt intryck som besökare? Eftersom majoriteten av alla kandidater gör research och då framförallt på er karriärsida eller ”Om oss” så är den kontaktytan er viktigaste.

Optimera er karriärsida

Förmedlar er karriärsida er kultur ordentligt? Berättar ni era medarbetares historier och är det medarbetarna själva som berättar dem?

Säkerställ att ni förmedlar den bild som ni vill att potentiella medarbetare ska få och ge besökarna tydliga anledningar som får dem att vilja söka jobb hos er. Nedan är några punkter att checka av för att se om ni kan förbättra något gällande Employer Branding på er hemsida.

 • Är det lätt för besökaren att hitta karriärsidan?
 • Beskriver ni era karriärmöjligheter och roller?
 • Länkar ni till era lediga jobb?
 • Visar ni upp företagskulturen och förmedlar ni en känsla av hur det är att jobba hos er?
 • Använder ni egna bilder och bilder på era medarbetare?
 • Har ni citat och berättelser från medarbetare?
 • Berättar ni tillräckligt mycket om er? Varför ni finns, vad ni gjort och vart ni är på väg?
 • Är det enkelt att komma i kontakt med er?

4. Gör det enkelt för talangerna att söka jobb hos er

Kandidatupplevelse är A och O när det kommer till att få attrahera era talanger. Enligt vår senaste kandidatundersökning framkommer att 53% har avbrutit en ansökan på grund av att det varit för krångligt. Se därför till att det är så enkelt som möjligt att söka jobb hos er, möjliggör för ansökningar via mobil och be om rätt information vid rätt tillfällen. Se på era kandidater som kunder och anpassa deras köpresa utifrån de steg de går igenom från besökare till ambassadör för ert varumärke. Själva ansökan blir den kanske viktigaste konverteringspunkten för er i sökandet efter talanger och det är därför viktigt att den processen är optimerad.

Om ni inte redan löst detta så är ett enkelt första steg själva testa söka jobb via er karriärsajt. Sätt er in i kandidaternas situation och undersök vilken upplevelse ni levererar genom hela processen. Vilka flaskhalsar finns? Vad kan förenklas? Vad kan förbättras?

5. Berätta inte vad ni gör, berätta varför ni gör det

För att pricka rätt hos målgruppen är det även viktigt att belysa en av de emotionella dimensionerna av varumärket, den som handlar om varför ni som företag finns till. Berätta historien om varför ni gör det ni gör, inte enbart vad och hur ni gör. Berättelsen om ert övergripande syfte kommer att hjälpa er nå och attrahera rätt målgrupp, människor som vill vara en del av ert syfte och vara med och påverka.

Syfte / Why / Purpose

De allra flesta organisationer verkar utifrån ett högre syfte, det gäller bara att definiera vad det är och att göra det på ett sätt som skapar mening för både individ och organisation. Ett första steg är att som organisation svara på frågan "varför går vi till jobbet varje dag?".

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på Next Gen Professionals. Vi erbjuder jobb till talanger i början av karriären och vi hjälper företag att hitta nya medarbetare. Läs gärna mer om våra tjänster >>