Medarbetare
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Engagerade medarbetare skapar framgång

Engagerade medarbetare skapar framgång

Engagerade medarbetare är den kanske viktigaste tillgången för de flesta företag, men att skapa och behålla engagemang är samtidigt en utmaning för många. Vad som skapar engagemang varierar beroende på organisation, men det handlar i många fall om företagskultur, ledarskap, gemenskap, involvering, möjlighet till personlig utveckling med mera.

Den viktigaste faktorn för att överhuvudtaget ha rätt förutsättningar för fullt engagerade medarbetare är att ha rätt människor med på resan. Rekryteringen är därför en central del där values fit och förmågan att anställa medarbetare som vill vara med och bidra är det som skapar rätt förutsättningar för högt engagemang. Man behöver rekrytera medarbetare som delar företagets värderingar, tror på företagets syfte och som har potential och rätt förutsättningar att bli fullt engagerade. Tänk dig själv, visst är det sannolikt att du är engagerad på jobbet om du får syssla med något som du verkligen brinner för och sträva mot mål som du själv tycker är viktiga? Om du får vara med och förändra i den riktning som du vill. Det i en miljö med andra människor som är synkade kring samma syfte och mål. Visst är det ganska troligt att du skulle vara engagerad i en sådan miljö?

Rekrytera medarbetare som delar företagets värderingar, tror på företagets syfte och som har potential och rätt förutsättningar att bli fullt engagerade.

Tänk dig själv, visst är det sannolikt att du är engagerad på jobbet om du får syssla med något som du brinner för och sträva mot mål som du själv tycker är viktiga?

Vad kännetecknar engagerade medarbetare och vad bidrar de med? 

Det finns ett antal saker som kännetecknar engagerade medarbetare. En engagerad medarbetare är involverad i organisationen och fullt ut entusiastisk i sitt arbete. Den som är engagerad på jobbet tenderar att ta egna initiativ i linje med företagets intressen och agera för att stärka företagets rykte. Man har en positiv inställning till organisationen och företagets värderingar och de är ambassadörer för varumärket. Bevisade fördelar med engagerade medarbetare är att de är mer produktiva, mer lönsamma, presterar bättre kvalitet, får nöjdare kunder och har lägre sjukfrånvaro.

Hur är engagemanget bland medarbetarna idag?

Enligt en undersökning från Gallup framkommer att endast 16 % är engagerade på jobbet. I studien delar man in medarbetarna i tre kategorier – engagerade (16%), oengagerade (73%) och aktivt frånkopplade (11%). Såhär definieras de olika kategorierna av medarbetare kopplat till engagemang:

  • De engagerade medarbetarna är kollegorna du gillar. De samarbetar, är entusiastiska och letar ständigt nya vägar att nå bättre resultat.
  • De oengagerade är svårare att upptäcka eftersom de inte märks så mycket. De kommer till jobbet och gör det de ska utan att göra något extra.
  • De aktivt frånkopplade är mer eller mindre ute efter att skada företaget. De upptar chefernas tid, skapar konflikter, levererar lägre kvalitet och är oftare sjuka.

Företag med mer engagerade medarbetare går bättre

Enligt Gallup så har företag med högt medarbetarengagemang 10% bättre Nöjd-kund-index, 21% högre produktivitet och 22% högre vinst än företag där engagemanget bland medarbetarna är lågt. Om medarbetarengagemanget är extremt högt, det vill säga 9 engagerade medarbetare per 1 aktivt frånkopplad medarbetare, är vinsten i snitt 140% högre än bland företag där medarbetarna är oengagerade.

Så själva värdet i att jobba proaktivt och aktivt för att ha engagerade medarbetare behöver kanske inte argumenteras för ytterligare. Men frågan är om arbetsgivarna idag är framgångsrika i att skapa medarbetarengagemang?

Jobba aktivt för att skapa medarbetarengagemang

Det finns mängder med fördelar i att investera i medarbetarna och i att skapa engagemang och det finns massor av sätt att jobba både proaktivt och aktivt för att skapa högt medarbetarengagemang. Mycket handlar om de små sakerna som är en del av företagskulturen. Exempelvis att man hälsar på varandra, respekterar varandras tid och att man triggar varandra att vilja prestera och nå uppsatta mål. Chefernas roll är såklart även central. Saker som att skapa delaktighet i beslut, visa uppskattning, skapa glädje och ha kul, delegera ansvar, föregå med gott exempel, säkerställa rätt resurser, sätta riktning, visualisera och framförallt att investera tid i medarbetarna är saker som har direkt påverkan på engagemanget.