5 vanliga misstag du inte vill göra vid ett intervjutillfälle
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. 5 vanliga misstag du inte vill göra vid ett intervjutillfälle

5 vanliga misstag du inte vill göra vid ett intervjutillfälle

Intervjun är ett viktigt tillfälle för arbetsgivaren att förmedla rätt bild av företaget och sälja in erbjudandet till kandidaten. Men det finns många saker som kan gå fel och resultera i att kandidaten får en sämre bild av bild av företaget de sökt jobb hos efter intervjun. Här är 5 vanliga missar som du som intervjuar lätt kan undvika.

  • 1. Fel plats

Välj en plats som är lämplig för en intervju. Att hålla intervjun i en öppen kontorsmiljö är kanske inte så lyckat. Se också till att kandidaten har fått rätt adress och rätt titel och funktion på den som möter upp på plats. En bra start lägger grunden för resten av mötet. Om mötet är digitalt så behöver du ha säkerställt att kandidaten har fått en länk till mötet i god tid för att undvika onödigt strul.

  • 2. Dåligt förberedd

Det är inte bara kandidaten som ska vara förberedd inför intervjutillfället. Du behöver också se till att vara påläst. Har du inte koll på alla detaljer om tjänsten, ta med en kollega som har det. Och förbered ett frågeformulär så att du vet vad du ska fråga och när du behöver öppna upp för frågor från kandidaten.

  • 3. Envägskommunikation

Intervjuande chefer pratar ofta mycket om bolaget. Det kan behövas till viss del, men hitta en balans. Det här är ett tillfälle då du ska ställa frågor till kandidaten, och ge personen möjligheten att ge en rättvis bild av sig själv. Det gör du inte genom att berätta om dig själv och bolaget.

  • 4. Otydligt nästa steg

Var alltid tydlig med nästa steg. I sittande möte, berätta när kandidaten kan vänta sig återkoppling och vad nästa steg blir. När det är dags för nästa steg, var tydlig med vad det innebär och vad kandidaten ska förbereda sig på. Innebär det ett arbetsprov, eller ska kandidaten träffa fler personer på företaget. Allt ska vara glasklart, kandidaten ska inte behöva gissa sig till nästa steg i processen.

  • 5. Dålig återkoppling

Följ upp alla kontakter med dina kandidater, var bra på att återkoppla. I rekryteringsprocessens tidiga skede: bekräfta ansökningar. Under intervjuprocessen: svara snabbt på frågor, var transparent och öppen med rekryteringsprocessens status samt var tydlig med tidsramar för återkoppling.