1. BRAVURA
  2. Hållbarhet

Hållbarhet

Vi vill göra skillnad på jobbet, i samhället och i världen

Ansvar för den påverkan vi har

Vi vill ta ansvar för det samhälle vi verkar i och för den påverkan vi har, samt att vi ska kunna stå för det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det innebär ett ansvar att bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån tre fokusområden, de områden där vi bedömer att vi har mest påverkan.

Samhälle

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara.  Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande. 

Tillväxt

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct. 

Avtryck

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt avtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra det grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar  klimatvänliga resealternativ för vår transportering.

Publikationer

Hållbarhetsrapporter

Sedan 2019 summerar vi vårt hållbarhetsarbete i en rapport som publiceras i samband med årsredovisningen varje år. Här kan du hämta de senaste rapporterna.

Rapport för verksamhetsåret 2023

Läs rapporten >>

Tidigare rapporter

2022 | 2021 | 2020

Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljöarbetet är en viktig del i vår vardag och vi arbetar aktivt med att säkerställa att företagets processer är optimerade utifrån att leverera värde till våra intressenter och maximera 

Kvalitetspolicy

Hämta Kvalitetspolicys här >>

Miljöpolicy

Hämta Miljöpolicy här >>

Samarbeten

Bravura & Help to Help

Sedan våren 2017 samarbetar vi med välgörenhetsorganisationen Help to Help för att kunna hjälpa unga människor i Östafrika genom utbildning och jobb. Varje år skänker vi 1% av vår årliga vinst till utbildningsavgifter till studenter i Tanzania och Uganda. Våra medarbetare får även möjligheten att använda sin kompetens för att göra skillnad genom att coacha Help to Helps studenter inför arbetslivet.    

Hållbarhet varje dag

Fördomsfri rekrytering

Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och bedriver ett aktivt arbete för en fördomsfri rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vår urvalsmetodik är kompetensbaserad vilket innebär att vi arbetar efter en strukturerad urvalsprocess där kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav. Samtliga som arbetar på Bravura lär sig hantera invändningar vid eventuella diskrimineringsfrågor. Primärt fokus är att säkerställa att vi som företag arbetar för att motverka diskriminering.

Employees first - clients second

Vår idé är att i första hand fokusera på våra anställda, och i andra hand på kunderna. Det kanske låter konstigt, men vår långa erfarenhet visar att genom att vara bäst på att ta hand om dem vi rekryterar, så leder det till en win-win-win situation: för våra kunder, för alla duktiga människor vi förmedlar, och i slutänden också för oss själva. För att ge alla engagerade människor vi rekryterar möjlighet att må bra och utvecklas jobbar vi utifrån tre områden: hälsa, karriär och gemenskap.

Arbetsmiljö

Målet är att alla som är anställda hos Bravura ska uppleva en god arbetsmiljö som innefattar goda anställningsvillkor, bra ledarskap i en fördomsfri arbetsmiljö där vi visar respekt gentemot våra kollegor. För att säkerställa att vi gör detta följer vi lag och kollektivavtal, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt utför regelbundna medarbetarundersökningar och månatliga individuella samtal. 

Involvering

Vi arbetar proaktivt för en hållbar organisation där alla medarbetare har möjlighet att vara involverade inom olika områden. På så vis ser vi till att ämnen som exempelvis  mångfald, tillgänglighet, friskvård och arbetsmiljö ständigt är på agendan och genomsyrar vår verksamheten.

Nyheter

Här är de senaste nyheterna om vad som händer på Bravura och i vår omvärld