1. BRAVURA
  2. Hållbarhet

Hållbarhet

Vi vill göra skillnad på jobbet, i samhället och i världen

Ansvar för den påverkan vi har

Vi vill ta ansvar för det samhälle vi verkar i och för den påverkan vi har, samt att vi ska kunna stå för det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det innebär ett ansvar att bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån tre fokusområden, de områden där vi bedömer att vi har mest påverkan.

Community

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara.  Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande. 

Growth

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct. 

Footprint

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt fotavtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra det grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar  klimatvänliga resealternativ för vår transportering.

Hållbarhetsrapporter

Sedan 2019 summerar vi vårt hållbarhetsarbete i en rapport som publiceras i samband med årsredovisningen varje år. Här kan du hämta de senaste rapporterna.

Rapport för verksamhetsåret 2022

Läs rapporten >>

Tidigare verksamhetsår

2021 | 2020 | 2019 | 2018

rapporter

Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljöarbetet är en viktig del i vår vardag och vi arbetar aktivt med att säkerställa att företagets processer är optimerade utifrån att leverera värde till våra intressenter och maximera 

Kvalitetspolicy

Hämta Kvalitetspolicys här >>

Miljöpolicy

Hämta Miljöpolicy här >>

Fördomsfri rekrytering

Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och bedriver ett aktivt arbete för en fördomsfri rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vår urvalsmetodik är kompetensbaserad vilket innebär att vi arbetar efter en strukturerad urvalsprocess där kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav. Samtliga som arbetar på Bravura lär sig hantera invändningar vid eventuella diskrimineringsfrågor. Primärt fokus är att säkerställa att vi som företag arbetar för att motverka diskriminering.

Bravura & Help to Help

Sedan våren 2017 samarbetar vi med välgörenhetsorganisationen Help to Help för att kunna hjälpa unga människor i Östafrika genom utbildning och jobb. Varje år skänker vi 1% av vår årliga vinst till utbildningsavgifter till studenter i Tanzania och Uganda. Våra medarbetare får även möjligheten att använda sin kompetens för att göra skillnad genom att coacha Help to Helps studenter inför arbetslivet.    

People minded business

En av våra viktigaste resurser är våra medarbetare och målet är att alla som är anställda hos Bravura ska uppleva en god arbetsmiljö som innefattar goda anställningsvillkor, bra ledarskap i en fördomsfri arbetsmiljö där vi visar respekt gentemot våra kollegor. För att säkerställa att vi gör detta följer vi lag och kollektivavtal, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt utför regelbundna medarbetarundersökningar och månatliga individuella samtal. 

Everyday sustainability

Vi arbetar proaktivt för en hållbar organisation där alla medarbetare har möjlighet att vara involverade inom olika områden. På så vis ser vi till att ämnen som exempelvis  mångfald, tillgänglighet, friskvård och arbetsmiljö ständigt är på agendan och genomsyrar vår verksamheten.

Bravura i siffror

2000

FÖRMEDLADE JOBB SENASTE ÅRET

1000

MEDARBETARE JOBBAR PÅ BRAVURA

1

% AV VINST TILL VÄLGÖRENHET

Nyheter

Här är de senaste nyheterna om vad som händer på Bravura och i vår omvärld