1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Den hybrida arbetsplatsen

Den hybrida arbetsplatsen

Idag ställs det nya krav på arbetsgivare vad gäller arbetsplatsen. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna jobba hemifrån. Pandemin medförde att vi behövde anpassa oss skapa mer flexibla arbetsplatser där medarbetarna helt eller delvis jobbade hemma. Vissa föredrar att jobba hemma, andra gillar det inte och många vill gärna kombinera hemmajobb med att vara inne på kontoret och på så sätt ha mer flexibilitet i vardagen.

Oavsett människors preferenser kring att jobba hemma så medförde pandemin nya sätt att se på arbetsplatsen. Frågan är nu hur framtidens arbetsplats ser ut? Kommer företagen så småningom att vilja återgå till hur det var tidigare eller är den hybrida arbetsplatsen här för att stanna? En del företag var snabba med att ställa om för att kunna erbjuda medarbetarna mer flexibla arbetsplatser och koncept som exempelvis ”jobba där du vill” har blivit allt vanligare.

Att både svenska arbetsgivare och hushåll ligger i framkant gällande digitalisering gör att förutsättningarna för mer flexibla arbetsplatser är mycket goda. Men vad vill medarbetarna?

Några observationer

Att jobba hemma funkar

8 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra.

Digitala möten är det normala

Nästan 9 av 10 som arbetat hemifrån och haft digitala videomöten anser att de har fungerat bra.

Hybrid arbetsplats i framtiden

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin svarar att de vill fortsätta göra det i framtiden. Dock så svarar majoriteten att de vill kombinera hemarbete med att vara på kontoret.

Så lyckas ni i det digitala

När rekrytering och onboarding sker digital så gäller det att skapa rätt förutsättningar för att lyckas attrahera och behålla nya medarbetare. Det digitala landskapet är smidigt, men det ställer nya krav på den som anställer. Vi har tagit fram några hjälpmedel som kan vara till nytta för arbetsgivare i det digitala.