Den hybrida arbetsplatsen
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Den hybrida arbetsplatsen

Den hybrida arbetsplatsen

Idag ställs det nya krav på arbetsgivare vad gäller arbetsplatsen. Det handlar om att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna kombinera att jobba hemifrån med att vara fysiskt på arbetsplatsen, förutsatt att det det funkar med rollen och arbetsuppgifter. Pandemin medförde att vi behövde anpassa oss skapa mer flexibla arbetsplatser där medarbetarna som inte behövde vara på arbetsplatsen för att utföra jobbet helt eller delvis kunde jobba hemifrån. 

Vissa föredrar att jobba hemma, andra gillar det inte och många vill gärna kombinera att jobba hemifrån med att vara inne på kontoret och på så sätt ha mer flexibilitet i vardagen. Oavsett människors preferenser kring att jobba hemma så medförde pandemin nya sätt att se på arbetsplatsen. Frågan är nu hur framtidens arbetsplats ser ut? Kommer företagen så småningom att vilja återgå till just så som det var tidigare eller är den hybrida och flexibla arbetsplatsen här för att stanna?

Att både svenska arbetsgivare och hushåll ligger i framkant gällande digitalisering gör att förutsättningarna för mer flexibla arbetsplatser är mycket goda. Men vad vill medarbetarna?

Några observationer

Att både svenska arbetsgivare och hushåll ligger i framkant gällande digitalisering gör att förutsättningarna för mer flexibla arbetsplatser är mycket goda. Men vad vill medarbetarna? Här är några spännande observationer från undersökningen Svenskarna och Internet.

Det går bra att jobba hemifrån 👍

8 av 10 av de som jobbade hemifrån under pandemin tyckte att det fungerade bra.

Digitala möten funkar ✌️

Nästan 9 av 10 som arbetat hemifrån och haft digitala möten tycker att de har fungerat bra.

Hybrid arbetsplats 👌

9 av 10 av de som arbetade hemma under pandemin svarar att de vill fortsätta göra det. Dock så svarar majoriteten att de vill kombinera hemarbete med att vara på kontoret.