1. BRAVURA
  2. Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Trygghet för kunder och anställda

Vi finns till för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. I det syftet ingår att säkerställa kvalitet och trygghet till våra kunder och anställda. Därför är Bravura Sverige AB ISO-certifierade, ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag och våra anställda är anslutna till kollektivavtal.

Iso-certifiering

Bravura Sverige AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, vilket innebär att våra arbetssätt överensstämmer med kraven i ISO 9001 och ISO 14 001. Ett externt certifieringsorgan har granskat våra arbetssätt och bekräftat att vi har effektiva system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar våra kunder och medarbetare att tjänsterna håller hög kvalitet och att vi jobbar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan.

Ständig förbättring

Vi jobbar löpande med ständig förbättring och lyssnar in feedback från våra intressenter för att hela tiden förbättra oss. Certifieringen med den årliga granskningen är viktig för oss då den säkerställer att vi har effektiva processer som hjälper oss att utvecklas i linje med vår vision om att bli bäst på att stärka företag genom människor och människor genom jobb.

Se certifikat här >>

Auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag

Bravura Sverige AB är auktoriserat av Kompetensföretagen. Auktorisationen finns för att säkerställa att företagen i bemannings- och rekryteringsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det innebär en trygghet för både kunder och medarbetare. Se alla Kompetensföretagens medlemmar här >>

Auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag symboler

Anslutna till kollektivavtal

Vi är kollektivavtalsanslutna. Våra konsulter och medarbetare omfattas av bemanningsavtalet mellan Kompetensföretagen och Unionen/Akademikerförbundet alternativt bemanningsavtalet mellan Kompetensföretagen och arbetstagarförbunden inom LO. Här kan du läsa mer om de allmänna villkoren för personaluthyrning och rekrytering

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vill du nå de mest engagerade personerna som ger ett lyft till din verksamhet? Vi jobbar med rekrytering och bemanning och är ganska säkra på att de du söker finns hos oss. Hör av dig så ser vi om det stämmer. Vi rekryterar och hyr ut personal inom fyra områden:

  • Talanger med 0-5 års erfarenhet
  • Specialister med 5+ års erfarenhet
  • Chefer och nyckelkompetens
  • IT-kompetens