5 steg till lyckad onboarding
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. 5 steg till lyckad onboarding

5 steg till lyckad onboarding

Öka produktiviteten med 70 procent? Ja tack! Med en tydlig onboarding får du tryggare och mer produktiva medarbetare. Trots det har bara ett fåtal företag en uttalad process för onboarding. Men det behöver inte vara svårt att komma igång...

Målet med onboarding är att den nyanställda ska känna sig trygg och motiverad, och därigenom bli mer produktiv och komma in i arbetet snabbare. När det blir allt vanligare att jobba på distans blir en tydlig onboarding ännu viktigare för att den nya medarbetaren ska kunna komma in i arbetet på bästa sätt. Men vad ska en framgångsrik onboarding innehålla?

1. Preboarding

28 procent har någon gång tackat ja till ett jobb för att sedan backa ur innan de börjat. Så viktig är tiden fram till första dagen! Det är ofta direkt efter signeringen som den nyanställda är mest nyfiken och taggad på sitt nya jobb.

2. Det praktiska

Se till att allt praktiskt som dator, telefon, nyckel, passerkort och liknande är löst till dag ett – och att medarbetaren har fått information om det. Det kan annars skapa en onödig osäkerhet som drar ner motivationen.

3. Kontinuerlig uppföljning

Att följa upp hur den första tiden går är jätteviktigt eftersom du vill kunna fånga upp alla funderingar i tid. Boka gärna in möten i förväg, och variera mellan möten om hur själva arbetet går och mer avslappande möten om hur allt känns.

4. Kompetensdelning

Möjligheten att lära sig av sina kollegor är viktig för att kunna komma in i ett nytt jobb. Att utse en mentor är ofta en bra idé, speciellt om arbetet sker på distans och det inte går att fråga bordsgrannen.

5. Boka informella möten

Möten som inte är direkt kopplade till arbetet gör det möjligt att komma in i gemenskapen, och det ger känsla för företagskulturen. Om onboardingen är digital är detta extra viktigt eftersom det annars inte finns utrymme till att lära känna sina kollegor utanför jobbet.