Hur är det att söka jobb hos er?
 1. BRAVURA
 2. Insights
 3. Hur är det att söka jobb hos er?

Hur är det att söka jobb hos er?

Har du testat att söka jobb hos ert företag? Alltså testat skicka in en ansökan bara för att se hur det funkar? Om ja, vilken var din användarupplevelse? Om nej, prova att göra det för att få en uppfattning om den upplevelse ni levererar till de kandidater som ni vill attrahera och rekrytera.

En del rekryterande företag har lyckats riktigt bra med att skapa en positiv upplevelse, hela vägen från hur kandidaterna hittar jobben till att de anställs och gör sin första arbetsvecka. De som lyckas jobbar med att mappa kandidatens köpresa steg för steg och identifiera vilka förenklingar och förbättringar som behöver göras för att skapa en optimal upplevelse. På så vis lyckas de attrahera och rekrytera målgruppen.

Enkelhet och tillgänglighet är viktigt

I och med att det idag är kandidatens marknad och att utbudet av jobb är så pass stort så behöver alla rekryterande företag anpassa sina ansökningsvägar och jobba med upplevelse genom hela kandidatens livscykel, från att attrahera till att göra kandidaterna till ambassadörer. Därför kan kandidatupplevelse ses som en trend som är här för att stanna. De arbetsgivare som väljer att inte prioritera kandidatupplevelsen riskerar att tappa inflöde av ansökningar och därmed värdefull kompetens.

Återkoppling är A och O

En annan del som är avgörande för den totala upplevelsen och kandidaternas syn på en potentiell arbetsgivare är återkoppling. De senaste insikterna från dagens kandidater visar att majoriteten förväntar sig återkoppling när de söker jobb. Över 30% svarar att de inte skulle söka till ett företag igen ifall de inte fått något svar på ansökan. När arbetsgivare missar att återkoppla till de som söker jobb så uppstår frustrationer bland kandidaterna och detta kan på sikt vara direkt skadligt för varumärket om missnöjda kandidater väljer att prata illa om sin upplevelse.

Varför är kandidatupplevelsen viktig?

I princip alla företag och organisationer behöver rätt kompetens för att utvecklas och för det så behöver man få målgruppen att söka sig till och vilja jobba hos sitt företag. Ur det perspektivet så blir kandidatupplevelsen en viktig fråga. Därtill ökar en positiv upplevelse möjligheterna att kandidaterna rekommenderar ett företag vidare inom sina nätverk och så blir kandidatupplevelsen en viktig marknadsföringskanal för de som rekryterar mycket. I bästa fall blir kandidaterna ambassadörer för ert varumärke då en enkel process och bra användarupplevelse kan leda till att kandidaterna sprider ditt företag i sina nätverk.

3 enkla tips för att skapa en bra kandidatupplevelse

 • 1. Testa själv
  Om ni inte redan jobbar med att optimera kandidatupplevelsen så är ett första tips att testa söka jobb via er karriärsajt eller via det rekryteringsföretag eller bemanningsföretag som ni jobbar med. Sätt dig in i kandidatens situation och undersök vilken upplevelse ni levererar genom hela processen. Vilka flaskhalsar finns? Vad kan förenklas?
 • 2. Mät kandidatupplevelsen
  Genom att mäta upplevelsen får ni datadrivna insikter kring vilka delar i processen som behöver förbättras. Nyckeln är att ställa rätt frågor vid rätt tillfällen och att göra det på ett sätt som faller naturligt in i köpresan. För att veta hur många av kandidaterna som rekommenderar er vidare samt hur stor andel som talar illa upplevelsen kan man sätta upp en NPS (Net Promoter Score). Genom att ställa frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera X vidare till vänner eller bekanta?” får man fram ett värde mellan -100 till 100. Andelen som har svarat 9-10 minus andelen som svarat 0-6 ger er ert index och ni kan börja identifiera vilka som är era promoters, passives och detractors.
 • 3. Säkerställ återkopplingen
  Stor del av nöjdheten bland kandidaterna kan kopplas till hur bra det rekryterande företaget är på att återkoppla. Om du genomför rekrytering själv bör du sätta vattentäta rutiner för fungerande återkoppling till alla kandidater som är involverade i en process. Om du tar hjälp med rekrytering bör du ställa samma krav på din leverantör. Det är ditt varumärke som syns.