Vad är EVP och hur hjälper det er att rekrytera toppkandidater?
 1. BRAVURA
 2. Insights
 3. Vad är EVP och hur hjälper det er att rekrytera toppkandidater?

Vad är EVP och hur hjälper det er att rekrytera toppkandidater?

Har du koll på EVP och hur det hjälper er rekrytera toppkandidater?

Vet du vad EVP är och vilken roll det spelar i ert employer branding-arbete? Att ha en stark EVP, eller Employer Value Proposition, är grundläggande för att både lyckas attrahera och behålla medarbetare – och på lång sikt nå era affärsmål.

Employer branding handlar om hur företag jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke mot såväl befintliga som potentiella medarbetare, och det är ett viktigt verktyg om ett företag ska bli framgångsrikt på lång sikt. För om du inte lyckas attrahera och behålla de bästa talangerna kommer du inte heller att kunna konkurrera om kunderna.

Vad är EVP och varför är det viktigt?

I dag har många företag förstått vikten av genomtänkt employer branding, men det finns en grundläggande del i arbetet som många faktiskt missar och det är att ta fram en EVP. EVP är en förkortning av Employer Value Proposition, och är det löfte ni ger dels dem som jobbar hos er, dels dem som ni vill ska jobba hos er. Det handlar helt enkelt om vad man får ut av att jobba på ert företag. Det är ert erbjudande som arbetsgivare och kan rymma allt från utvecklingsmöjligheter och spännande arbetsuppgifter till att ni har ett generöst friskvårdsprogram och roliga teamaktiviteter.

Att veta vilket värde ni har för arbetssökande kommer att underlätta både för er och för dem som söker jobb, kanske framför allt genom att det hjälper er att hitta de medarbetare som passar just er verksamhet.

Vad ska en bra EVP bestå av?

Det viktigaste att komma ihåg när ni formulerar EVP är att det måste vara trovärdigt och förankrat i verkligheten. Ni ska helt enkelt kunna leverera på er EVP. Det betyder att det ska finnas en balans i vad ni säger för att attrahera nya medarbetare och vad ni faktiskt gör för att era befintliga medarbetare ska trivas och utvecklas. Om er EVP inte stämmer överens med hur det faktiskt är att jobba hos er kommer ni kanske att kunna attrahera talanger – men ni kommer inte att kunna behålla dem på lång sikt. Medarbetare märker ganska snabbt om ni lovat för mycket och sedan inte möter de förväntningarna. Försök därför inte att vara något som ni inte är utan var trygg i att er EVP kommer att attrahera de medarbetare som kompletterar ert företag bäst.

Så kan EVP bidra till affärsmålen

En stark EVP är inte bara till för era medarbetare utan även för att ni som företag ska nå era mål. Det säger nästan sig självt: har ni ett bra erbjudande för era medarbetare kommer den bästa kompetensen välja att jobba hos er.

 • En stark EVP lockar till sig den bästa kompetensen, som behövs för att bli bäst.
 • En stark EVP gör att arbetstagare har en tydlig bild av vilka ni är som arbetsgivare, och på så sätt lockar ni de medarbetare som passar er verksamhet bäst.
 • En stark EVP hjälper er att rekrytera eftersom ni vet vad ert värde är för kandidaterna.
 • En stark EVP bygger ert varumärke vilket i förlängningen spiller över på verksamheten.

Definiera EVP – checklista

Att definiera er EVP gör det lättare att kommunicera ert arbetsgivarvarumärke vilket i sin tur gör det lättare att rekrytera. Om ni har nerskrivet hur ni vill uppfattas som arbetsgivare kan ni kontinuerligt stämma av det i ert employer branding-arbete för att säkerställa att allt går i samma riktning. Kan ni checka av de här bitarna ökar ni chansen att de bästa talangerna väljer att göra karriär hos er:

 • Är den synkad med vad företaget står för och vad ni erbjuder?
 • Förmedlar den vilka ni är på ett trovärdigt och genuint sätt?
 • Är den relevant och anpassad för er specifika målgrupp?
 • Är den unik så att ni särskiljer er från konkurrenterna?
 • Känns den värdefull för såväl potentiella som befintliga medarbetare?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Vill du nå de mest engagerade personerna som ger ett lyft till din verksamhet? Vi jobbar med rekrytering och bemanning och är ganska säkra på att de du söker finns hos oss. Hör av dig så ser vi om det stämmer.