Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Rekrytera potential och culture fit

av Bravura

Idag är det tuffare än tidigare att attrahera och rekrytera då dagens kandidater har större valmöjligheter jämfört med för några år sedan. Därför gäller det att våga tänka annorlunda och att tänka nytt när man rekryterar.

Oberoende medarbetarstrategi behöver man bredda synen på kravprofilen för att inte gå miste om värdefull kompetens. Våra egna erfarenheter säger oss att man behöver addera minst två dimensioner till kravprofilen utöver formell kompetens och erfarenheter. Dessa handlar om människors potential att utvecklas och om hur väl de matchar med företagets kultur. 

En genomtänkt kravprofil fungerar som en plattform i en rekryteringsprocess. Man sätter grunden för vilken profil man söker för en specifik tjänst och skapar rätt underlag för vad man ska skriva i annonsen och vilka frågor som man ska ställa under intervjun. Vi tror på att rekrytera fördomsfritt genom att skapa urval baserat på kompetenser och relevanta erfarenheter. Att använda en kompetensbaserad metodik ser vi som en hygienfaktor i rekryteringsprocesserna.

 

Rekrytera potential

Tro på människors potential att utvecklas. Med rätt inställning och engagemang finns det egentligen inga begränsningar för vad man kan uppnå. Sök efter potentiella kandidater med rätt driv och inställning och rekrytera utifrån deras potential att bli bäst. Bygg er rekryteringsstrategi på att ni tar in medarbetare med rätt inställning och engagemang och ger dem rätt förutsättningar att utvecklas och bli stjärnor. Rekrytera utifrån kandidaternas potential att förverkliga sig själva och bli bäst. Vad man har jobbat med tidigare eller vilken utbildning man har är inte alltid avgörande faktorer. Det som väger tyngst är kandidaternas personlighet, att rätt engagemang finns och att kandidaterna har rätt potential och förutsättningar att lyckas.

Lika väl som att titta på tidigare arbetslivserfarenheter för att bedöma om en kandidat är lämplig så kan man leta efter andra typer av engagemang. Söker du säljare? Då söker du antagligen efter målinriktade och uthålliga personer med en utpräglad vilja att vinna och vara bäst. Ett engagemang inom idrott eller annan ideell verksamhet kan då vara tydliga tecken på att kandidaten matchar behovet. Att väga in den dimensionen när man rekryterar är vad vi menar med att rekrytera utifrån potential.

 

Vad innebär rekrytering av Culture fit och Culture add?

Vi tror på en bra företagskultur och ett värderingsstyrt företagande. När man rekryterar rätt medarbetare som delar företagets värderingar och drivkrafter även kallade "culture add" bidrar de även till att företagskulturen utvecklas i en positiv riktning. Medarbetarna är utan tvivel ett företags starkaste tillgång och det är företagskulturen som håller ihop allt. Att hitta medarbetare som har en samsyn kring företagets värderingar och som tror på syftet med företagandet är därför en viktig framgångsfaktor. Det finns även studier som visar att företag som är värderingsstyrda är de mest innovativa och lönsamma, att de behåller sina medarbetare längre, att medarbetarna är mer engagerade och att de klarar kriser bättre än andra företag.

Att rekrytera efter "culture fit" däremot kan få konsekvenser då man med fel tillämpning kan riskera att få homogena grupper och en negativ påverkan på mångfalden inom organisationen. Låt oss använda ett exempel för att förtydliga resonemanget kring culture fit. Säg att kompetens, erfarenheter och potential är som ett körkort. Det är ett bevis på att man har rätt färdigheter för att köra ett fordon. Culture fit handlar då snarare om hur man väljer framföra fordonet, vilken körstil man har och vilket fordon man åker i. Att rekrytera utifrån kulturell matchning innebär då att man anställer förare som har samma typ av körstil för att köra vissa typer av fordon. Om det sedan är att köra en elbil och minska utsläpp, köra snabbt och sportigt eller att köra en buss långsamt och försiktigt är kopplat till de gemensamma värderingarna i företagskulturen. 

 

Avslutningsvis prioritera värdegrunden i företagskulturen

Vi tror att det är lättare att utveckla medarbetare som passar in i företagskulturen än att förändra högt kompetenta medarbetare som inte har en samsyn kring företagets värderingar. Beroende på vilket typ av tjänst man söker medarbetare till så kan drivkraft och vilja att utvecklas många gånger vara mer värdefullt än vad en kandidat åstadkommit tidigare i sin karriär. En samsyn kring värderingar och att addera värde till företagskulturen är dessutom något som skapar medarbetarengagemang och därigenom långsiktiga medarbetare.

Så tillåt er att lyfta blicken lite när ni rekryterar. Väg in de två dimensionerna potential och culture fit, kanske även låt dem väga lite tyngre beroende på behovet. Fundera på vilka möjligheter som finns att utveckla de medarbetare som man vill ska växa i organisationen. Har de rätt inställning och är de fullt engagerade? Har de rätt förutsättningar för att bli experter inom de områden som tjänsten kräver? Passar de in i företagskulturen och kan de leva värderingarna och bli ambassadörer för varumärket? Med det synsättet kan man skapa rätt förutsättningar för att lyckas med kompetensförsörjningen.

 

Läs även

Rapport:Insikter om dagens kandidater
Artikel:Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag
Artikel:Svårt att välja rekryteringspartner? 

företagskultur