kandidatundersökning

Insikter om dagens kandidater

Dagens kandidater 2017.png

En trendspaning i dagens kandidatmarknad.

Varje dag intervjuar vi på Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss unika tillfällen att skapa insikter kring vår målgrupp som vi också kan dela med oss av för att skapa en större förståelse och kunskap om vad era potentiella medarbetare värderar i frågor som rör jobb och karriär.

I den här undersökningen får du:

  • Svar på vad som kännetecknar en bra arbetsgivare och arbetsplats
  • Större förståelse för vad dagens kandidater värderar
  • Deras syn på bemanning- och konsultbranschen

Ladda ner här