Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Generation Z - morgondagens talanger

De är den mest digitala generationen hittills och till skillnad från föregående generationer minns de inte en värld före internet. Generation Z, eller Gen Z som de också kallas är ...
Läs mer

Hur är det att söka jobb hos er?

Har du testat att söka jobb hos ert företag? Alltså testat skicka in en ansökan bara för att se hur det funkar? Om ja, vilken var din användarupplevelse? Om nej, prova att göra ...
Läs mer

Rekryterarens 11 steg till effektiv kandidatattraktion

Enkelhet i jobbsökandet, rätt information, professionella rekryterare och återkoppling är viktigt när man frågar dagens kandidater om jobbsökande och val av arbetsgivare. Så många ...
Läs mer

Generation Z: dina nästa medarbetare

Att de finns generationsskillnader är något som de flesta kan känna av och något som även märks tydligt på arbetsplatsen. Det är den tidsålder och omgivning som infinner sig vid ...
Läs mer

Använd ert syfte för att attrahera rätt medarbetare

I ett TedTalk med Simon Sinek hörs citatet “People don’t buy what you do, they buy why you do it.” Klokt och sant. Att bygga varumärke handlar mycket om att förklara varför ...
Läs mer

Generation X - En digital generation?

Generation X är födda på mitten av 60-talet och sent 70-tal. Barn till den här generationen är ofta Millennials eller Generation Z. Idag tror många att det är de sistnämnda ...
Läs mer

Vilka är Generation X?

Det är dags för historiens största generation Baby boomers att gå i pension och den efterföljande Generation X står redo att ta över arbetsmarknaden tillsammans med Generation Z ...
Läs mer

En kandidat från Bravura

Varje dag träffar vi människor inom olika kompetensområden och på olika karriärnivåer. Vi har förmånen att intervjua dem för jobb hos våra uppdragsgivare. Det ger oss unika ...
Läs mer

Så lockar du Generation Z med digital HR

Tidigare har vi pratat om den digitala utvecklingen när det kommer till rekrytering. Digital HR är ett begrepp som förutspåddes redan 2016 i en rapport av Deloitte. Men vad ...
Läs mer

Så attraherar och rekryterar du Generation Z

Under de senaste åren har det pratats mycket om Millennials, födda mellan 1980 och 1995, men nu är det dags för en ny generation att komma in på arbetsmarknaden. De kallas för ...
Läs mer

5 tips för att attrahera Millennials till ditt företag

Människor födda mellan tidigt 80-tal och mitten av 90-talet har benämnts vid flera namn, bland annat Generation Y, Generation Next, Echo Boomers, The New Boom och kanske mest ...
Läs mer