Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Generation Z: dina nästa medarbetare

Att de finns generationsskillnader är något som de flesta kan känna av och något som även märks tydligt på arbetsplatsen. Det är den tidsålder och omgivning som infinner sig vid ...
Läs mer

Generation X - En digital generation?

Generation X är födda på mitten av 60-talet och sent 70-tal. Barn till den här generationen är ofta Millennials eller Generation Z. Idag tror många att det är de sistnämnda ...
Läs mer

Vilka är Generation X?

Det är dags för historiens största generation Baby boomers att gå i pension och den efterföljande Generation X står redo att ta över arbetsmarknaden tillsammans med Generation Z ...
Läs mer

Så lockar du Generation Z med digital HR

Tidigare har vi pratat om den digitala utvecklingen när det kommer till rekrytering. Digital HR är ett begrepp som förutspåddes redan 2016 i en rapport av Deloitte. Men vad ...
Läs mer

Så attraherar och rekryterar du Generation Z

Under de senaste åren har det pratats mycket om Millennials, födda mellan 1980 och 1995, men nu är det dags för en ny generation att komma in på arbetsmarknaden. De kallas för ...
Läs mer