Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så väljer du rekryterings- och bemanningsföretag

Vad är det som gör att ett rekryterings- och bemanningsföretag är bra och hur vet man vilket som ska väljas? Det finns runt 600 aktörer att välja bland och när många pratar om ...
Läs mer

Bli högpresterande genom rätt vanor

Vad motiverar människor att nå framgång och vilken typ av vanor och träning hjälper dem att utvecklas snabbare? Vi har alla förundrats över dem. Högpresterande människor som ...
Läs mer

Eliminera språkbarriären - Det här vinner ditt företag

Vi lever i ett samhälle som är byggt av ett mångfald av människor. Ändå ser vi att många företag i dag anställer efter en viss mall som begränsar utrymmet för olika kulturer och ...
Läs mer