Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så bygger du en stark och långsiktig företagskultur

av Bravura

Den största utmaningen när man väl har skapat en stark företagskultur är att underhålla den. Att anställa engagerade medarbetare är fundamentet för att säkerställa en långsiktig kultur som också skapar lönsamhet. Enligt en undersökning från Wildfire växer värderingsstyrda företag inte bara snabbare utan visar också på en generellt större prestation hos medarbetarna. Men hur bygger man då en hållbar företagskultur som styrs av värderingar? 

Först och främst måste man inse att engagemang och motivation drivs inte bara av kortsiktiga KPI:er och ekonomiska incitament. För långsiktigt engagemang och motivation behövs en strävan mot samma strategiska mål som är kopplade till företagets värderingar, därför blir det också viktigt att potentiella medarbetare delar samma värderingar och drivkrafter för att vara med på resan mot företagets långsiktiga och strategiska mål.

Men behöver man inte säkerställa kandidatens personliga egenskaper och attityder för att passa in i företagskulturen? Till viss del ja, men i rekryteringsprocessen är det viktigt att undvika subjektiva resonemang som "ser vi personen passa in i våra korridorer" eller andra metoder som baseras på magkänsla. Därför är kompetensbaserad rekrytering en vetenskaplig metod som rekommenderas eftersom man ställer situationsbaserade frågor och sedan gör strukturerade analyser för att se om personen i fråga kommer att uppfylla behov som krävs för att trivas i rollen även på sikt. 

När det kommer till ledarskap är det otroligt viktigt att värderingarna följer med dagligen. Ett värderingsstyrt ledarskap handlar om att ge så mycket frihet under eget ansvar som möjligt, då en känsla av tillit skapas hos medarbetarna. Det är också viktigt att utbilda befintliga och nya medarbetare i vad värderingar innebär. Viktigt är att också kommunicera vad de inte innebär eftersom att värderingarna annars är öppna för fri tolkning. Företagets värderingar ska fungera som en daglig guide för alla medarbetare som genomsyrar allt i det operativa och strategiska arbetet, exempelvis hur man bemöter kunder eller leder sitt team. 

 

Vill du läsa mer om värderingsstyrd rekrytering? I den här guiden får du även konkreta tips och frågor som du kan använda i din nästa intervju.

 

Ladda ner din rekryteringsguide

 

företagskultur