Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Hur man rekryterar till en företagskultur

av Bravura

Att bygga en stark företagskultur som skapar engagerade medarbetare är en nyckel till organisationers framgång och utveckling. Enligt en undersökning från Dale Carnegie så upplever 92% av seniora ledare att kulturen har en stor inverkan på både medarbetarengagemang och lönsamhet. Det verkar dock vara en utmaning för de allra flesta organisationer att lyckas bygga starka kulturer som skapar lönsamhet. Här är rekryteringsstrategin en nyckelkomponent för att lyckas.

Sett ur ett rekryteringsperspektiv så handlar företagskultur i grunden om att hitta medarbetare som delar organisationens värderingar, syfte och syn på vart man är på väg, både som individ och som organisation.

Undvik de mjuka fallgroparna

Det är lätt att ta de mjuka värdena för givet när man rekryterar, att tänka att ”det löser sig, de här personerna har rätt kompetenser och erfarenheter och de passar säkert in vår kultur”. Det kan även vara lätt att fatta subjektiva beslut kring potentiella medarbetare och matchning gentemot värderingar.

Under de senaste åren har det pratats mycket om culture fit inom rekrytering och begreppet har nu börjat ifrågasättas. Anledningen till det är att fel tillämpning av culture fit lätt bidrar till subjektiva bedömningar av kandidater och att man rekryterar personer som man upplever passa in i kulturen.

Problemet med culture fit som synsätt är att det är svårdefinierat och att det är svårt att mäta. Det öppnar upp för subjektiva bedömningar där ”The Beer Test” är ett målande exempel på hur fel tillämpning av begreppet lätt bidrar till skapande av homogena arbetsgrupper, diskriminering och stagnering av innovationskraft inom organisationer.

Objektivitet stärker kulturen

Nu börjar man inom rekryteringsvärden istället prata om values fit och culture contribution som synsätt. Values fit handlar om att på ett objektivt sätt kunna utvärdera potentiella medarbetares matchning gentemot företagskultur baserat på delade värderingar och drivkrafter. Culture contribution handlar om mångfald och innovation där syftet med det mer objektiva synsättet är att kunna hitta talanger som inte bara är med på resan utan som också kan bidra med nya perspektiv till den befintliga kulturen, vilket i sin tur kan leda till ökad innovation på företaget.

Varför är det viktigt att rekrytera värderingar?

Genom att anställa medarbetare som delar organisationens värderingar och drivkrafter ökar man sina chanser att skapa långsiktiga och engagerade medarbetare och därmed sin lönsamhet. Det är lättare att utveckla medarbetare som har samsyn kring företagets värderingar, mål och syften än att förändra kompetenta medarbetare som saknar samsyn kring just dessa faktorer.

Tänk dig själv, visst är det sannolikt att du är engagerad om du får syssla med något som du verkligen brinner för och sträva mot mål som du själv tycker är viktiga? Om du får vara med och förändra samhället i den riktning som du vill. Det i en miljö med andra människor som är synkade kring samma syfte och mål. Visst är det ganska troligt att du skulle trivas och uppnå din fulla potential i en sådan miljö?

Säg att du tar dina kompetenser och erfarenheter till en miljö där du inte ser hur du bidrar till värde. Där du kanske behöver kompromissa med dina egna värderingar för att få saker gjorda och där dina kollegor har annan syn på varför ni som organisation finns till och vart ni är på väg. Hur troligt är det att du skulle stanna länge i en sådan miljö?

Hur rekryterar man värderingar på ett objektivt sätt?

Genom att ställa situationsbaserade frågor kopplat till företagets värderingar när man intervjuar kan man göra mer objektiv bedömning av kandidatens värdegrund för att bedöma om det finns samsyn mellan kandidatens och företagets värderingar. Frågorna är i linje med kompetensbaserad metodik och handlar om hur kandidaten agerar i olika situationer. För att lyckas gäller det att man har gjort ett gediget varumärkesarbete och definierat de gemensamma värderingarna, vad de står för och hur de används internt och externt i rekryteringen av nya medarbetare.

Hur man rekryterar till en företagskultur-1

 

 

Vill du ha konkreta tips och verktyg?

I guiden ”Så rekryterar du långsiktigt med värderingar” får du konkreta verktyg och tips för att bedöma kandidaters matchning gentemot företagets värderingar. Du får bland annat exempel på kompetensbaserade frågor i en intervjuguide för att hjälpa dig se hur stor sannolikhet det är att kandidaten kommer vara med på resan mot företagets mål och att stärka företagskulturen. 

 Ladda ner din rekryteringsguide

Läs även

Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag >>

Podcast: Förändringsbenägen företagskultur och digital transformation >>

Dags att välja rekryteringspartner? Här är frågorna som underlättar utvärderingen >>

företagskultur rekryteringstips