Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så viktig är kravprofilen för en lyckad rekrytering

av Bravura

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv så misslyckas 27% med sin rekrytering och en av de främsta anledningarna är att företagen inte har en tydlig profil på vem de vill anställa. Därför är det viktigt att ha en strukturerad rekryteringsprocess med en kravprofil som tydliggör företagets faktiska behov och som säkerställer att rätt person hamnar på rätt plats idag, men också i framtiden.

En genomarbetad kravprofil är ett av de viktigaste verktygen i en rekryteringsprocess då det säkerställer att rätt person får jobbet. Kravprofilen sammanställs i början av rekryteringsprocessen och präglar sedan hela resan från att attrahera rätt kandidater att söka jobbet till själva anställningen och onboardingen. Den beskriver i detalj vad som krävs för rollen, vilka personliga egenskaper och erfarenhet som krävs.  Det underlaget hjälper även till med allt från att skapa platsannonsen till att göra urvalet av kandidater och svara på varför en viss kandidat inte får rollen.

Om du tar hjälp med rekrytering så äger rekryteraren ansvar för att skapa kravprofilen, men informationen från dig som arbetsgivare är mycket viktig för att rekryteringen ska bli så bra som möjligt.

Guide: Kravprofilen – ditt främsta verktyg för en lyckad rekrytering

Guide - Kravprofilen

Att tänka på vid skapande av kravprofilen

Definiera både erfarenheter och egenskaper
Först behöver man tänka igenom vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för rollen. Därtill behöver man fundera igenom de mer mjuka aspekterna kring profilen för att säkerställa att personen som ska anställas fungerar i teamet och med övriga organisationen. Vilka motivationer och drivkrafter efterfrågas?

Värdera potential
Idag är det inte ovanligt att många arbetsgivare lägger tyngst vikt vid erfarenheter och kunskaper när man rekryterar. Det man bör tänka på långsiktigt, särskilt om bolaget är i tillväxtfas är att även väga in potential när man rekryterar. Det är nödvändigt för att lyckas med kompetensförsörjning på lång sikt. Är det så att kandidaterna som kvalificerar sig bäst med CV:t är de som skapar morgondagens resultat? Eller kan det vara så att andra kandidater som idag saknar vissa erfarenheter är de som har störts potential att bli framgångsrika hos er?

Definiera krav och önskemål
Ta fram skallkrav och önskemål i form av "nice to have". Skall-krav är orubbliga krav som krävs för att personen ska kunna klara av tjänsten. För att undvika fördomar i urvalen ska dessa vara utifrån en kompetensbaserad metodik och kan exempelvis vara en viss typ av utbildning, språkkunskap, programvaror eller andra obligatoriska kompetenser som behövs. Definiera även vad som är "nice to have”, egenskaper som  inte är avgörande, men som är bra att ha i rollen. Det viktiga är att skapa rätt balans mellan skall-krav och ”nice to have” för att skapa ett så bra underlag av kandidater som möjligt att välja bland.

Konkretisera dina krav och önskemål på rollen
Säkerställ en relevant kravprofil genom att fundera över 1-3 kritiska situationer som kan uppstå i rollen, situationer som anställda behöver kunna hantera. Vilka egenskaper behövs? Om det exempelvis är att personen ska kunna hantera flera uppgifter samtidigt behöver du kanske ha med "stresstålig" som egenskap. Fundera ut varför en viss egenskap behövs och i vilken del av jobbet? Ju mer specifik du är i din kravprofil desto mindre risk för att fel kandidat söker tjänsten. Vid intervjuerna kommer kandidaterna att få ge exempel på situationer där de fått användning av de egenskaper som efterfrågas.

Prioritera
När du har skapar en kravprofil är det viktigt att den är relevant och har rimliga krav på vad som krävs i rollen. Den ska stämma överens med verkligheten. Onödiga eller överflödiga krav och önskemål kan skrämma bort potentiella kandidater och bidra till att intresset för jobbet blir mindre än nödvändigt.

 

rekryteringstips