Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Ett lyckat samarbete

av Bravura

Senseair är ett globalt, högteknologiskt företag som arbetar med säker alkoholmätning och mätning av luftkvalitet. Idag arbetar cirka 170 personer i Sverige och de finns även i USA, Tyskland och Kina.

Tillväxtplaner

Senseair har som mål att dubbla personalstyrkan inom loppet av några år. De målen ställer höga krav på en effektiv rekryteringsprocess för att kunna växa och samtidigt säkerställa rätt kompetens.

Utmaningar

De har själva märkt av att det blivit allt svårare att hitta och attrahera rätt kompetens, främst seniora elektronik- och mekanikingenjörer och utmaningarna med att attrahera och rekrytera rätt kompetens har varit hämmande för deras tillväxt. Tidigare saknade de flera specialistfunktioner och de blev även känsliga för frånvaro.

"Nu har vi flera nyckelpositioner på plats och vi har även kunnat bredda organisationen med nya roller som inte funnits tidigare."

Förändrat rekryteringsmönster

För att kunna växa i den takt de önskar och säkerställa rätt kompetens så jobbar de med Bravura som partner för kompetensförsörjning, där Bravura gör direktrekryteringar och hyr ut konsulter på hel- eller deltid. Exempel på rekryteringar och konsultuppdrag är Mekanikingenjör, Testingenjör, Inköpschef, Administratör / IT, Produktionstekniker, Produktionsplanerare och Projektledare.

Nya roller och medarbetare

Nu med flera nya medarbetare och roller på plats så ligger Senseairs fokus på fortsatt tillväxt, att bygga organisationen, bli ännu fler och expandera ytterligare och de känner sig bättre rustade att växa inom båda sina affärsområden.

Läs hela caset här >>

success stories