Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

En kandidat från Bravura

av Bravura

Varje dag träffar vi människor inom olika kompetensområden och på olika karriärnivåer. Vi har förmånen att intervjua dem för jobb hos våra uppdragsgivare. Det ger oss unika tillfällen att skapa insikter kring talangerna och förstå vilka attityder och karaktärsdrag som kännetecknar dem. I den senaste undersökningen vi gjorde kunde vi identifiera en tydlig persona som i grova drag representerar de kandidater som vi träffar och presenterar för våra uppdragsgivare.

Generation Y syns mest

Det är tydligt att den typiska kandidaten från Bravura tillhör Generation Y och delar de karaktärsdrag och attityder som är talande för Millennials. Det finns ett antal egenskaper och karaktärsdrag som särskiljer Millennials mot både tidigare och senare generationer och dessa syns även bland de kandidater som vi intervjuat. Bland annat värdesätter man i högre utsträckning företag som drivs av högre syften och man söker meningsfullhet i sin yrkesroll. Därtill är karriärmöjligheter något man många gånger prioriterar högre än exempelvis hög lön.

Vill du veta mer om hur du attraherar Millennials till ditt företag? I den här guiden får du tipsen som hjälper dig att lyckas!

Hämta guide om Millennials

 

En kandidat från Bravura

Det här är sammanställningen av den persona som vi har identifierat bland de kandidater som söker jobb genom Bravura.

 

  • Den genomsnittliga kandidaten från Bravura är runt 26 år (22-29 år), har studerat på högskola eller yrkeshögskola och därefter jobbat 3-5 år. På det senaste jobbet har man varit i cirka 2 år.
  • När det gäller jobb och karriär så uppskattar man flexibel arbetstid och att ha möjlighet att jobba från annan plats än kontoret vissa dagar av veckan. Man gör gärna en tydlig gräns mellan arbete och fritid.
  • En viktig drivfaktor är att brinna för sitt jobb och man upplever att jobbet är en viktig del av ens identitet. När man väljer arbetsgivare värderar man möjligheter till fast jobb och karriärmöjligheter högt. Lönenivå och anställningsformer är även viktigt.
  • Jobbet upptar mycket tid för kandidaten. Man lägger mellan 6-11 timmar per vecka på fritidsaktiviteter. Då är aktiv livsstil och regelbunden motion viktigt.
  • Kandidaten har minst en hobby, men är inte engagerad i någon förening och jobbar i liten utsträckning ideellt.
  • Man anser att bemanningsbranschen har ett bra rykte och bedömer att chansen att bli rekryterad ökar genom att arbeta via bemanningsföretag. Man upplever att bemanningsbranschen ökar antalet jobbmöjligheter och ger möjligheter till erfarenheter från olika arbetsplatser och yrken.

Bravura_djungel_2

 
Hur lyckas ni med att attrahera den här profilen och har ni anpassat ert erbjudande utifrån vad den här kandidaten värderar? Vårt tips är att paketera ert erbjudande på ett attraktivt och enkelt sätt utifrån vad kandidaterna värdesätter. Använd med fördel era medarbetare för att berätta storyn om er företagskultur och hur ni skapar värde!
 
Relaterat innehåll

kandidatmarknaden