Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Eliminera språkbarriären - Det här vinner ditt företag

av Bravura

Vi lever i ett samhälle som är byggt av ett mångfald av människor. Ändå ser vi att många företag i dag anställer efter en viss mall som begränsar utrymmet för olika kulturer och bakgrund, bland annat genom språkbarriärer. Genom att skapa mångfald på arbetsplatsen breddar vi inte bara perspektivet utan öppnar också dörrar för innovation och tillväxt. 

Idag finns det cirka 10 000 nyanlända i Sverige. Enligt SCB bestod arbetslösheten förra året av 15,1% utrikes födda och endast 4,4 procent inrikes födda. Förutom jobb är språket helt avgörande för huruvida nya svenskar integreras i samhället och i genomsnitt tar det ca 7 år innan en nyanländ får arbete i Sverige. Men hur tar vi vara på den här enorma resursen som kan bidra till att minska den ökade kompetensbristen som råder på dagens arbetsmarknad och vilka fördelar ger det varje enskilt företag?

Först och främst måste vi våga eliminera språkbarriären och inför varje rekrytering ställa oss frågan om språket verkligen är avgörande? Vi ställs ofta inför situationer där vi har kandidater som är väldigt motiverade och engagerade med bra utbildningar i ryggen, men där en invändning kan vara just begränsad språkkunskap. Därför tycker vi att det är viktigt att utmana företagen att tänka ett steg längre och framförallt lyfta fram fördelarna med att satsa på mångfald i organisationen. 

 

Inkluderande företag ökar affärsmässiga resultat

Enligt Forbes är mångfald en huvudnyckel för att öka företagets innovationsförmåga och affärstillväxt. En undersökning av Harvard Business School visar att ett multikulturellt socialt nätverk ökar kreativitet och i en studie med över 500 företag ser man att 1% ökning av mångfald på företag korrelerar med en ökning 3%-9% i försäljningsintäkter. Enligt McKinsey´s analys visar att företag med mångfald i styrelser och ledarpositioner ger ett betydligt högre resultat och avkastning på eget kapital (ROE) samtidigt som inkluderande företag har 35% högre sannolikhet att få finansiell avkastning. När det gäller produktutveckling och att skapa nya marknader ger mångfald högre prestation enligt Professor Margaret Ann Neale, medan problemlösning i ett team med mångfald utklassar team med hög problemlösningsförmåga. 

 

Mångfaldens bidrag i företagskulturen

Utöver affärsmässiga möjligheter är en inkluderande arbetsplats förstående, accepterande och värderar olikheter. Mångfald ökar empati och medkänsla hos medarbetarna samtidigt som det skapar en tillåtande kultur. En öppen och orädd arbetsplats stimulerar kreativitet och högre bidrag av olika perspektiv som organisationen kan dra nytta av i exempelvis verksamhetsutveckling. I samband med en inkluderande företagskultur visar forskning ett ökat engagemang hos anställda liksom ökad produktivitet. Medarbetarna blir också bättre på att läsa av behov, önskemål och efterfrågan på olika produkter och tjänster samtidigt som de kommunicerar bättre och mer effektivt med en bredare del av marknaden och samhället. 

 

Digitala verktyg skapar integration

Fördelarna med mångfald är stora men det finns också ett par hinder som varje företag kommer att möta på vägen till ett inkluderande mer kreativt och starkare företag. Med hjälp av dagens teknik finns det riktigt bra digitala verktyg som kan lösa dessa problem bland annat översättningslösningar. 

Built-in textöversättare: Idag finns den rad populära ordbehandlingsprogram som tillåter användare att översätta textbaserade dokument till ett dussin olika språk. På så vis kan läsarna granska informationen på sitt modersmål och få en bättre förståelse.

Videokonferenser med översättningsservice: I Skype for Business kan du översätta en videokonferens i realtid på användarens språk vilket förbättrar förståelse och underlättar för alla medlemmar i ditt team oavsett språk att kunna delta och bidra. Det går även att spela in videos som sedan transkriberas och översätts till olika språk via Microsofts program Teams. 

Program med röst- och textöversättningstjänster för gruppsamarbete: Den här nya tekniken ger alla i teamet möjlighet att kunna översätta och arbeta med dokument på sitt modersmål i samma grupp. Det möjliggör för medlemmarna att kunna kommunicera tydligt med varandra via text och/eller röstmeddelanden. 

Att skapa ett inkluderat företag som bättre återspeglar vårt samhälle sker inte över en natt. Men med rätt verktyg och insikter kan det vara enkelt, sömlöst och värdeskapande både för ditt företag men också dina medarbetare!

2photo-pots-298645-unsplash

övrigt