Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Best Practise - Rekrytera och syns på Linkedin

av Bravura

Linkedin är ett socialt verktyg för att nätverka, söka jobb och hålla sig uppdaterad på arbetsmarknaden. År 2017 rapporterade stiftelsen "Svenskarna och Internet" att 30% av alla internetanvändare någon gång har använt Linkedin. I rapporten skriver man även att Linkedin är ett statiskt verktyg som man inte använder dagligen, utan lägger upp information då och då, utan direkt socialt utbyte. Men mycket har hänt sedan dess och trots att det bara gått ett år så flödar den sociala aktiviteten och idag har Linkedin över 500 miljoner användare som nätverkar dagligen. 

 

Rekrytera Generation Z - morgondagens arbetskraft

Generation Z är födda mellan 1995 och 2010. De är morgondagens arbetskraft och enligt en undersökning föredrar 83% att bli kontaktade av framtida arbetsgivare via sociala medier. För att rekrytera Generation Z är det därför viktigt att digitalisera rekryteringsprocessen och optimera den efter deras attityder och användarbeteenden.I den här guiden får du inte bara lära känna Generation Z utan också insikter i vad som lockar dem till just ditt företag. 

 

Guide_Generation Z

 

Optimera din rekrytering via Linkedin

Linkedin är ett utmärkt verktyg för att lägga upp jobbannonser och söka på potentiella kandidater. Om ni har en karriärsida med aktuella tjänster kan ni koppla inlägg till den alternativt lägga upp annonser i Linkedin's egna karriärsbank. Här finns också möjligheten att koppla på ett recruiter-verktyg, som aktivt letar upp potentiella kandidater som kan vara intressanta för eventuella tjänster. Ett annat tips är att söka på en viss utbildning eller universitet och visa profiler som har studerat där, detta kan vara bra vid en tjänst som kräver specialkompetens inom ett visst område. På Linkedin finns även olika grupper likt Facebook som är kopplade till olika branschområden, gå med i dem som är relevanta för ert företags bransch. Sist men inte minst vidga ditt kontaktnätverk. Lägg till branschkollegor eller kontakter du träffar på event och skapa en bra relation med kandidater från tidigare processer, särskilt dem som har gått långt och som kan vara aktuell för andra processer. 

 

Så funkar algoritmerna 

I takt med att användandet ökar så ökar också möjligheterna för företag att nå ut till sin målgrupp, om man gör det på rätt sätt. Likt Facebook och Instagram, styrs även flödet på Linkedin av algoritmer som bestämmer vilka inlägg som är relevanta och visas i flödet. Dessa är baserade på personliga preferenser som syftar till att anpassa innehållet specifikt för varje användare, det är också dessa som bestämmer om ditt inlägg är tillräckligt relevant för att synas. För att algoritmerna ska kunna anpassa flödet genomförs noggranna kontroller av varje inlägg som postas. Dessa delas upp i följande kategorier: 

  • System - Här går algoritmerna igenom innehållet och klassificerar det som clear, low-quality eller spam. 
  • Human - För att säkerställa att algoritmerna gjort rätt urval i den första kontrollen går Linkedins egna redaktörer igenom innehållet.
  • Network - När innehållet sedan säkerställts klassificeras det som "clear" och visas direkt hos ett litet urval i ditt Linkedin nätverk. Då börjar även analysen av hur ditt nätverk reagerar på ditt innehåll, ju mer likes och kommentarer som du får desto större spridning och räckvidd får inlägget. Om inlägget däremot inte skapar engagemang eller om någon döljer ditt inlägg i feeden, begränsas räckvidden och i värsta fall kan inlägget klassificeras som spam eller low-quality. Förutom att kontrollera inläggets credibilitet analyseras också innehållets relevans för ditt nätverk. Pro tip: Ni kan också låta era medarbetare dela vidare informationen och på så vis få spridning utanför ert företags nätverk.

 

Innan du postar ditt nästa inlägg 

Här  är några frågor som kan vara bra att svara på innan du postar nästa inlägg för att säkerställa synligheten.

  • Kan mitt inlägg upplevas irriterade eller offensivt? Att använda call to actions är populärt då inlägget blir en direktkoppling till företagets tjänster med ett enkelt knapptryck på en länk. Men för att undvika att ditt företags budskap ska uppfattas som tjatigt, se till att variera innehållet och publicera inlägg som inte bara syftar till köp, läsa mer om era tjänster etc. 
  • Publicerar jag för många inlägg? Många tror att vägen till hög synlighet är att posta så många inlägg som möjligt. Ett missförstånd som kan kosta följare och räckvidd om dina följare döljer inlägget. Faktum är att ett inlägg som postades för två veckor sedan fortfarande kan rankas högt och nå större räckvidd - om det skapar engagemang.
  • Är innehållet relevant för mina följare? Vilka behov har dina följare och vilken information kan du ge dem som underlättar i deras vardag? Lyssna till dina följare och våga öppna upp för interaktion. Kurera ditt nätverk och få tusenfalt tillbaka.
  • Är innehållet unikt/skapar känslor/engagemang och kommer delas vidare? Nyckeln till en lyckad digital kommunikation är att alltid ha målgruppen i åtanke. Hur ser deras användarbeteende och attityder ut? Vad engagerar dem och vilka knappar behöver du identifiera och trycka på för att de ska dela inlägget i sina kanaler? 

          linkedin_Rekrytering

 

Relaterat innehåll


 

rekryteringstips