Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Attrahera rätt talanger med digitala kanaler

av Bravura

För att attrahera talanger till sitt företag använder många företag digitala kanaler för att nå ut med sitt budskap. Här kan du inte bara hitta potentiella kandidater utan också stärka företagets employer branding och sprida varumärket till framtida arbetssökande. 

För en tid sedan bestod innehållet i jobbannonser av vilka kompetenser som efterfrågas till en viss tjänst. Idag pratar man istället mer om vad företaget kan erbjuda, då det är kandidatens marknad. Står du inför en kommande rekrytering och behöver hitta rätt kandidat på rätt plats? Här är fem tips på vägen som du kan ta med dig inför din nästa jobbannons.

 

5 tips inför din digitala rekryteringsstrategi

Identifiera din målgrupp. Innan arbetet med att utforma en annons börjar är det viktigt att ställa sig frågan vilken målgrupp du vill nå? Många företag tenderar att göra misstaget att skjuta alltför brett och försöka nå en större målgrupp för att få in så många ansökningar som möjligt. Ett av problemen är att man fokuserar för mycket på demografi till exempel ålder och kön. Risken är då att målgruppen blir för generaliserande då den har för lite gemensamt. Att annonsera mot en målgrupp som innehåller "alla jobbsökande i Malmö" eller "kvinnor mellan 25 och 35 år" räcker alltså inte och kan i värsta fall bli fördomsfullt. Ju mer du smalnar av din målgrupp, desto större och bättre möjlighet får du för att kunna nischa ditt innehåll och därmed skapa jobbannonser som når rätt målgrupp.

Lär känna din målgrupp. När du väl har identifierat en målgrupp så är det dags att lära känna den. Hur ser deras attityder och beteenden ut? Vad är det som triggar dem på jobbet men också på fritiden? Vad trendar i deras digitala sfär och hur kan du använda det i er annons för att tilltala dem? Oavsett vilken bransch det gäller så finns det redan företag som skapar jobbannonser för att attrahera en viss målgrupp, därför är det viktigt att du engagerar och når ut så pass bra att du får dem att förbi se konkurrenternas annonser. Försök vara tydliga med vad just ditt företag kan erbjuda och vilka fördelar som finns. Se till hitta fördelar efter målgruppens preferenser. Det kan exempelvis vara särskilda utvecklingsmöjligheter och förmåner som lockar dem.

Understryk er nisch. I er marknadsföringsstrategi har ditt företag säkerligen kartlagt er position på marknaden och funderat över vad som skiljer er från konkurrenterna. Ni har säkert också identifierat er USP och värdeord som bottnar i företagets kärna och grundvärderingar. För att kunna sticka ut från era konkurrenter är detta bra grundstenar till argumenten för varför er målgrupp d.v.s. potentiella kandidater ska söka just er tjänst och varför ert företag är det bästa valet.

Välj rätt kanaler. När du har identifierat och lärt känna er målgrupp samt hittat företagets nisch är det dags att identifiera vilka kanaler som är de bästa för era behov. Även här är det viktigt att ha en tydlig bild av målgruppen och hur deras användarbeteende och medievanor ser ut online. Läs på om möjligheterna att nå din målgrupp på respektive social plattform och vilka syften och behov de kan fylla. Linkedin ett självklart val för företag då det är världens största professionella nätverk med över 500 miljoner användare. Att hitta rätt kanal för rätt målgrupp är den stora utmaningen och kan vara en betydande del av utfallet i kvalitativa ansökningar. Kanalvalet kan också bidra till ert företags nisch. Hur ser medielandskapet ut i er bransch idag? Finns det luckor att fylla? 

Skapa en viral succé. Virala succéer på sociala medier är varje företags våta dröm. En viral succé kan i bästa fall leda till att din företagssida når flera miljontals potentiella följare över en natt, men vägen dit är nästintill osannolik eller ja i alla fall en på miljonen. Du behöver ha ett innehåll som många kan relatera och känna igen sig i samtidigt som det skapar högt engagemang och leder till att man vill dela vidare. Om ditt företag lyckas få en viral succé är det viktigt att säkerställa nästa fas. Finns det innehåll som ni kan koppla på ytterligare?

 

Förenkla för kandidaten

Innan du börjar din digitala rekrytering är det viktigt att säkerställa kandidatupplevelsen i rekryteringsprocessen. Börja med att mäta användarvänligheten och hur beteendet ser ut på er hemsida för att kunna fatta datadrivna beslut. Finns det några flaskhalsar i flödet från konvertering till ansökan? Fundera ut vilken information som verkligen behövs för att kandidaten ska kunna söka tjänsten. I det första skedet räcker det ofta med att ställa några snabba frågor för att se om en kandidat passar för tjänsten. Om kandidaterna behöver logga in för att söka ett jobb, möjliggör ansökning med inloggning via Linkedin för att underlätta i processen. 

 

5 tips för att optimera kandidatupplevelsen

 

Transparens och kvalitet för kvantitet

Avslutningsvis, när man arbetar med marknadsföring av olika budskap i digitala medier är det viktigt att komma ihåg kvalitet före kvantitet. Det är lätt att stirra sig blind på antal följare och likes och därför skapa kortsiktiga lösningar för att nå ut till så många som möjligt så snabbt som möjligt. Till vilket pris då? Många gör idag misstaget att de basunerar ut sitt budskap och tjatar på om sina tjänster och driver på call to action i varje inlägg. Detta tröttar inte bara ut följarna utan skapar också en falsk känsla kring ditt varumärke. Men om du istället behandlar dina följare med den respekt de faktiskt förtjänar med en genuinitet och publicerar relevant innehåll som ger ett mervärde så kan det skapa ringar på vattnet och leda till att en följare sprider ordet vidare till nästa och så vidare. 

 

Relaterat innehåll

rekryteringstips