Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Trender inom rekrytering 2018

av Bravura

Nytt år är lika med nya möjligheter. Vi ser framemot ett år där tekniken fortsätter att öppna nya dörrar med digitala verktyg som hjälpmedel för att stärka rekryteringsprocessen, samtidigt som vi måste uppdatera hanteringen av personuppgifter inför den nya lagen GDPR. Insikten om att säkerställa en positiv kandidatupplevelse fortsätter att vara viktigt och år 2018 pratar vi om ”values fit” som ersättare av begreppet ”culture fit” för att undvika subjektiva bedömningar och urval som baseras på exempelvis magkänsla.

 

Vad behöver du säkerställa inför din rekryteringsplan 2018?

Som en hjälpande hand vill vi upplysa om aktuella och kommande rekryteringstrender för 2018 så att du kan optimera din rekryteringsplan och få ett framgångsrikt rekryteringsår!

 

5 trender inom rekrytering

1. Ny personuppgiftslag (GDPR) Faller egentligen inte in under trendkategorin men är väldigt viktig att ta hänsyn till och är därför högst aktuell på listan. Den 25 maj i år träder en ny personuppgiftslag i kraft som betyder i stora drag att hanteringen av personuppgifter skärps genom att rätten att radera sina uppgifter i kundbaser och system inträder. Detta kräver en noggrann planering och handelsplan särskilt då man som arbetsgivare hanterar mycket personuppgifter. GDPR på 5 minuter

 

2. Kandidatupplevelsen i fokus Under det senaste året såg vi fler och fler företag börja marknadsföra sig själva som arbetsgivare och nu tar även kandidatupplevelsen en allt större plats. Enligt flera undersökningar bland annat från Workplace trends ser vi att majoriteten av kandidaterna är missnöjda med jobbsökarupplevelsen. Det största problemet är saknad av återkoppling som leder till att kandidaterna känner sig bortglömda. Konsekvensen av detta blir att de pratar illa om företaget och sprider negativa omdömen som i värsta fall kan förstöra hela arbetet med employer branding. En positiv upplevelse däremot ökar möjligheterna för att kandidaterna rekommenderar företaget vidare inom sina nätverk och därmed blir en viktig kanal, en så kallad ambassadör för företaget.

 

3. Values fit istället för Culture fit Många som rekryterar idag är bekanta med begreppet culture fit som innebär att den potentiella medarbetaren ska matcha kulturen på ett företag. Man pratar ofta om ”The Beer Test” – en metod som går ut på att man anställer personer baserat på hur trevliga de verkar vara att gå på after work med. En högst subjektiv metod som inte bara diskriminerar nykterister utan också skapar beslut som baseras på magkänsla och riskerar minskad mångfald på företaget. Idag början man istället prata om values fit som resulterar i mer objektiva bedömningar med en mätbar metodik.

 

4. Artificiell Intelligens I takt med teknikens utveckling, utvecklas även rekryteringsprocesserna. Årets "high tech" inom rekrytering är AI, en förkortning av Artificiell Intelligens som till exempel användning av automatisk kompetensmatchning. Genom att använda AI när man rekryterar så bortser man från vilket namn, kön, ålder, bakgrund och vilken utbildning man har. Detta innebär att mer monotona och administrativa delar automatiseras. Dock är det viktigt att inte helt utesluta den personliga delen i rekryteringsprocesser då algoritmer bygger på existerande data, ofta från befintliga HR-system. Låt oss säga att historiken visar att alla medarbetare på ett framgångsrikt företag har gått samma utbildning, då lär sig algoritmerna att detta är ett kriterium för framgångsrika rekryteringar och prioriterar dessa ansökande framför andra. Slutsatsen som vi kan lära oss av detta är alltså - AI i all ära men se detta som ett verktyg till att underlätta i processen och som skapar värdefull tid över till att skapa en personlig och excellent kandidatupplevelse!

 

5. Rekrytering via Sociala Medier  Att sociala medier är en given annonseringskanal som är här för att stanna har vi nu förstått och the power of social är större än någonsin, särskilt när det kommer till rekrytering. Enligt en rapport från Dagensanalys.se använder fyra av fem internetanvändare i Sverige sociala medier varav 74% har Facebook. Annonser på Facebook går att rikta till specifika målgrupper vilket leder till att man betalar för att exponera annonsen för potentiella kandidater. Här når man främst passiva kandidater dvs. de som inte söker jobb aktivt men är öppna för möjligheten om de stöter på något som passar. Idag finns också grupper som anpassats för en viss yrkeskategori där potentiella kandidater själv aktivt ansöker om medlemskap där man som arbetsgivare kan dela sin jobbannons.

 

Ladda hem vår guide nedan för mer tips om hur du kan optimera ert företags kandidatupplevelse.

 

Hämta guide om optimering av kandidatupplevelsen 

 

Läs även

Artikel: Rekrytering - Därför är kandidatupplevelse viktigt
Podcast: Förändringsbenägen företagskultur och digital transformation

rekryteringstrender