Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Konsten att rekrytera för mångfald

av Bravura

Idag är det många företag som har frågor gällande mångfald på sin agenda och gärna rekryterar utifrån dessa. Viktigt är då att framhäva affärsnyttan och att inte se det som en välgörenhet eller form av politisk korrekthet.

 I artikeln ”How Diversity Can Drive Innovation" av Harvard Business Review presenteras en studie som visar att mångfald inom organisationen driver tillväxt och ökar lönsamhet med bland annat ökad innovation och kreativitet. Det låter enkelt att vara ett inkluderande företag men i praktiken så finns det risk att arbetsgivare anställer medarbetare som liknar dem själva. Det benämns inom psykologin som "The Halo effect" och innebär att man vanligtvis omedvetet, baserar utvärderingar på attribut som nödvändigtvis inte är relevanta men som skapar igenkänning och hjärnan automatiskt glorifierar, trots att attributen kan vara helt irrelevanta i sammanhanget.

Vad blir då konsekvensen av detta beteende? Föreställ dig en relation där båda parter gör samma saker, tänker likadant, bidrar med samma idéer och delar samma uttryck. Ganska så långtråkigt eller hur? Föreställ dig nu en annan relation där parterna istället kompletterar varandra med sina olikheter och bidrar med sina erfarenheter från olika bakgrund. Det är där det unika finns och magin kan skapas.

Genom att ha en objektiv och fördomsfri rekryteringsprocess som ser bortom etablerade mönster och istället ser potential och kompetens, så ökar också sannolikheten för att rätt talang hamnar på rätt plats. När man rekryterar med kompetensbaserade urval behandlas alla ansökningar rättvist utifrån personliga egenskaper, färdigheter, arbetserfarenhet och utbildning. Fördelen med detta är att alla bedöms utifrån samma egenskaper och ingen väljs bort på grund av diskriminerande eller osakliga grunder.

 

Stärk ditt företag med mångfald och bli en attraktiv arbetsgivare

Enligt vår kandidatundersökning gällande jobb & karriär tycker 62% att det är viktigt att företag arbetar aktivt med mångfaldsfrågor. För att attrahera kandidater idag krävs det att tydligt lyfta fram varumärkets värderingar och hur de återspeglas i verksamheten. Att bli ett mångfaldsföretag är inget som sker över en natt och det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete bakom som präglar hela organisationen.

Förändring kommer inifrån så börja alltid ert mångfaldsarbete i företagets kärna. Gör en gedigen kartläggning och behovsanalys över den egna organisationen och identifiera hur ni kan arbeta mer dynamiskt. Vilka styrkor och kompetens finns idag? Gör sedan en handlingsplan som svarar på frågan hur kan vi fylla klyftan mellan där vi är idag och där vi vill vara?

Alla har vi olika behov och att öppna upp för att skapa en inkluderad arbetsplats innebär också ett större ansvar gentemot våra medmänniskor. Räcker inte kunskapen till finns det också organisationer som arbetar med att stärka företags mångfaldsarbete med syftet att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad, exempelvis Hero Kompetens som arbetar för att förkorta och förenkla rekryteringsprocessen för nyanlända och Rättviseförmedlingen som hjälper företag på resan genom att bland annat bredda och komplettera deras nätverk.

 

Relaterat innehåll

Rapport:Insikter om dagens kandidater
Podcast:Mångfald och nyanländ kompetens
Webinar:Attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare

företagskultur