Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

I kölvattnet av #metoo – Så skapar du en trygg arbetsplats

av Bravura

De senaste veckorna har präglats av upprop om övergrepp och sexuella trakasserier från olika branscher. I Sverige ser vi hashtags som #listanärstängd #räckupphanden #tystnadtagning och #sistabriefen pryda löpsedlarna och varje dag avslöjas en ny bransch.

Time Magazine utsåg nyligen The Silence Breakers till "Person of the Year". Tarana Burke, en av de aktivister som var med och grundade Me too, sa i ett tidigt skede att "It’s not just a moment, it’s a movement" något som senare också skulle bekräftas.Till följd av #metoo ser vi hur chefer och ledningsgrupper i panik avskedar anställda, vilket är bra då repressalier ska införas omedelbart, men för att åstadkomma verklig förändring krävs också mer långsiktiga lösningar. I takt med Me too-uppropet har vi fått se att många arbetsplatser idag saknar tydliga riktlinjer för att hantera frågor som exempelvis sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling.

Me too "The Silence Breakers"

 

Hur skapar du trygghet på din arbetsplats?

Enligt en undersökning bland över tusen svenska chefer som tidningen Chef har gjort, finns det en stor brist på kunskap gällande sexuella trakasserier. Var tredje chef vet inte hur situationen ska hanteras. Chefens roll är vital för att sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering inte ska förekomma på arbetsplatsen. Det är också de som är ansvariga för att sköta utredningar och vidta eventuella åtgärder samt veta var man ska vända sig om det finns behov av stöd och hjälpinsatser.

För att säkerställa en trygg och öppen företagskultur krävs det ett förebyggande arbete som genomsyrar hela organisationen. Det behövs ledaregenskaper som engagerar och utbildar anställda i företagets värderingar. Ledningsgruppen bär det yttersta ansvaret att fatta beslut som leder organisationen i rätt riktning och som sedan trattas ner i respektive avdelning.

Även om företaget har det juridiska ansvaret, så ska det aldrig finnas en tvekan hos anställda att agera om trakasserier skulle förekomma på arbetsplatsen. Finns inte kunskapen internt, inled ett samarbete med en extern organisation. Idag finns en mängd bra organisationer som arbetar för dessa frågor och som även utbildar med föreläsningar och workshops. Diskutera öppet under/efter utbildningstillfällena för att öka förståelsen för vad andra tycker och känner. Alla är vi olika och vad som är ett ”skämt” för en person kan vara kränkande för någon annan.

Diskrimineringslagen är tydlig och det ska finnas policys för samtliga områden som anställda, chefer som medarbetare, ska skriva under. Det ska även finnas skriftliga rutiner och riktlinjer för samtliga handlingar så att du som arbetsgivare kan agera direkt. Om något är brottsligt, se till att kontakta polisen. Dokumentera alla utredningar skriftligt om en tvist skulle uppstå och sist men inte minst - följ alltid upp utredningar för att säkerställa att de har upphört på arbetsplatsen.

trygg arbetsplats företagskultur