Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Rekrytering och kandidatupplevelse

av Bravura

Kandidatupplevelse fortsätter att vara en stor trend inom rekrytering. För att lyckas attrahera rätt kandidater behöver rekryterande företag se sina kandidater som kunder och se på jobbsökandet och rekryteringen som en köpresa.

En förklaring till det förändrade läget på arbetsmarknaden är det rådande konjunkturläget, men våra konsumtionsmönster och digitalisering förklarar även en stor del av skillnaden. Rekryterande företag behöver i ännu större utsträckning se på sina kandidater som kunder och se på jobbsökandet som en köpresa. Man behöver förbättra och personifiera kandidatupplevelsen för att undvika att kandidater pratar illa om varumärket och maximera möjligheterna att människor rekommenderar en vidare.

Användarupplevelsen hos de kandidater som söker jobb på ert företag har direkt påverkan på hur ert varumärke uppfattas och är därför är en viktig kanal för att skapa ambassadörer.

 

Kandidatupplevelsen behöver förbättras

Enligt en amerikansk undersökning kring kandidatupplevelse gjord av Workplace Trends så uppger 60% av kandidaterna som söker jobb i USA att de är missnöjda med jobbsökarupplevelsen. 72% av dem väljer att visa sitt missnöje öppet i exempelvis sociala medier eller när man pratar med vänner och bekanta.

Ytterligare en effekt av bristande hantering av kandidater som söker jobb är att man går miste om att attrahera kandidaterna i framtiden. Enligt undersökningen från Workplace Trends uppger 80% av kandidaterna att de troligtvis inte skulle söka jobb igen hos en arbetsgivare som missat att återkoppla på tidigare ansökan.

 

Återkoppling är viktigt

En av frustrationerna är avsaknad av återkoppling när man söker jobb, något som skapar en känsla av att man inte blir sedd. 61% av de som svarade i undersökningen från Workplace Trends uppger att de aldrig fått någon återkoppling när de sökt jobb.

Just återkoppling är ett grundläggande behov bland jobbsökare och därför viktig för företag att tänka på vid rekrytering. Återkopplingen behöver inte ens vara personlig, men som kandidat förväntar man sig att bli uppdaterad på hur det går i processen och om man går vidare eller inte.

I varje process där man lämnar någon typ av anspråk så är återkoppling en självklar del. På samma sätt som man förväntar sig återkoppling när man söker en universitetsutbildning, ansöker om bolån eller placerar sina barn i simskola så önskar man återkoppling när man söker jobb. Det är en självklarhet. Trots det så brister vi som rekryterar i återkopplingen till många av de kandidater som söker jobb och de vet inte hur det går med deras ansökan. Det leder till frustration vilket påverkar varumärket negativt.

Kandidatupplevelsen likställs med kundupplevelsen

En bransch som är i framkant vad gäller kundupplevelse är e-handeln. Det är sällan man avslutar ett köp utan att få frågor kring sin upplevelse. När det gäller jobbsökande och rekrytering så har vi inte kommit lika långt och den typen av uppföljning är idag snarare undantag än regel. Hur skapar man då en optimal kandidatupplevelse i samband med rekrytering? En positiv upplevelse däremot ökar möjligheterna för att kandidaterna rekommenderar företaget vidare inom sina nätverk och därmed blir en viktig marknadsföringskanal, i bästa fall en ambassadör för ditt företag. Idag är det kandidatens marknad och en tydlig återkoppling, smidig process och användarupplevelse kan leda till att kandidaterna sprider ditt företag i sina nätverk. Här är några tips på hur som arbetsgivare kan nå ut genom bruset som kan vara värt att testa.

I den här guiden får du 5 tips på hur du kan optimera er kandidatupplevelse vid rekrytering. 

Hämta guide om optimering av kandidatupplevelsen

 

Relaterat innehåll

Podcast: Användarupplevelse i jobbsökandet
Webinar:Attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare
Rapport:Insikter om dagens kandidater

rekryteringstips