Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

5 tips för att attrahera Millennials till ditt företag

av Bravura

Människor födda mellan tidigt 80-tal och mitten av 90-talet har benämnts vid flera namn, bland annat Generation Y, Generation Next, Echo Boomers, The New Boom och kanske mest bekant som Millennials. 

Teknologi och digital transformation har förändrat den här generationens attityder och syn på jobb och karriär jämfört med tidigare generationer. De är utan tvekan en inflytelserik generation som redan lämnat bestående sociala, kulturella och teknologiska avtryck på samhället. De är den nya och framtida arbetskraften inklusive morgondagens ledare, specialister och yrkesproffs. 

Oavsett generationsskillnader så är en sak säker – som företag behöver man kunna attrahera den här generationen för att säkerställa sin kompetensförsörjning. 

Millennials är generationen med ett djupare engagemang och inställning till sitt jobb där ett högre syfte väger tyngre än hög lön. Men vad krävs för att attrahera dem till ditt företag?

Vill du veta mer om hur ni attraherar Millennials till ert företag?

Få tips på hur du attraherar Millennials till ditt företag i guiden "5 tips för att attrahera Millennials till ditt företag". I den här guiden får du insikter kring vilka attityder och beteenden som kännetecknar generationen.

Hämta guide om Millennials

 

Läs även

Artikel: Frågorna som underlättar utvärderingen av rekryteringspartner

Artikel: Så attraherar du Generation Z

kandidatmarknaden