Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Rekryterarens 11 steg till effektiv kandidatattraktion

av Bravura

Enkelhet i jobbsökandet, rätt information, professionella rekryterare och återkoppling är viktigt när man frågar dagens kandidater om jobbsökande och val av arbetsgivare. Så många som var tredje kandidat har ångrat att de börjat ett nytt jobb de senaste tre åren och antalet kandidater som använder mobilen för att söka jobb har ökat med 12% det senaste året.

Det visar CareerBuilders och Bravuras undersökning av kandidaters attityder kring jobbsökande och förväntningar på framtida arbetsgivare. Vi har paketerat resultaten från undersökningen i en infographic som visar de viktigaste insikterna om kandidatmarknaden.

Infographic 1600x900

VILL DU TA DEL AV RESULTATEN?

Målet med undersökningen var att få bättre insikter om dagens kandidater och att förbättra kandidatupplevelsen och matchningen av kompetens. Svaren från undersökningen har därför resulterat i en infographic som visar hur rekryterare ska tänka för att få till en effektivare kandidatattraktion utifrån kandidaternas svar. Ladda hem "Kandidatresan - Rekryterarens 11 steg till effektiv kandidatattraktion" och ta del av viktiga insikter kring att attrahera och rekrytera rätt kandidater. 

Hämta Infographic

 

Kandidatupplevelse och onboarding är viktigt!

I undersökningen uppgav 62,4% att de föredrar att använda mobil eller surfplatta när de söker lediga jobb. Det är en ökning mot förra årets undersökning där bara knappt hälften (50,9%) ansåg det vara viktigt. Det visar att företag behöver anpassa sina ansökningssätt, då de annars riskerar att tappa ansökningar från kvalificerade kandidater. Det bekräftar även svaren i undersökningen där 53% svarade att de just avbrutit en ansökan på grund av för krångliga ansökningsvägar.

Gruppen som uppger att de ångrat att de tackat ja till ett nytt jobb har ökat något i årets undersökning, de har gått från 32,2% till 35%. Främsta anledningen är precis som förra året att de faktiska arbetsuppgifterna inte stämde överens med arbetsuppgifterna i platsannonsen. Däremot svarar årets kandidater som näst största anledningen var att de fick en dålig introduktion till företaget, vilket visar på vikten av att ha en bra onboarding för nya medarbetare.

Undersökningen har även resulterat i fler insikter inom områden som rör kandidaternas behov och trender inom rekrytering vilket CareerBuilder och Bravura kommer att fortsätta släppa material om.

 

Om undersökningen

Bravura och CareerBuilder har genomfört en undersökning bland svenska jobbsökare. Totalt 752 personer i åldrarna 16 till 60 år har svarat på undersökningen som handlar om attityder kring jobbsökande och kandidaternas förväntningar på framtida arbetsgivare. Undersökningen genomfördes via webbenkät under perioden maj till juli 2018. 

kandidatmarknaden