Rekrytering

Tre personer i ett mötesrum.

Rekrytera rätt medarbetare

Vi vet att rekrytering är ett tidskrävande hantverk som kräver målgruppsinsikter och effektiva arbetssätt. Med hjälp av oss får ni rätt kompetens på plats och ni slipper lägga tid på en rekryteringsprocess, tid som istället användas till att fokusera på er kärnverksamhet.

Behöver ni rekrytera? Få hjälp redan idag!

vill du veta mer?

Bravura kan hjälpa ert företag med rekrytering för att ni ska kunna fokusera på verksamheten och ändå får rätt person på rätt plats. Vi har ett stort nätverk av kandidater och konsulter med goda vitsord från tidigare uppdrag. Det gör att vi kan hitta rätt kandidater snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv rekrytering handlar naturligtvis också om att hitta en person med rätt kvalifikationer och personliga egenskaper för uppgiften.

Bravura jobbar med rekryteringar i många branscher, bland annat:

  • IT/Tech
  • Business/Administration
  • Sales & Customer Support

Vi har en stark närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö men finns även på andra orter runt om i Sverige.

Bli kontaktad

Områden

IT/TECH
IT/Tech

Systemutvecklare, Ingenjörer, Testare, IT-projektledare, IT-support, Fält-tekniker med mera

BUSINESS ADMINISTRATION
Business Administration

Redovisningsekonomer, Ekonomiassistenter, Inköpare, Logistiker, Administratörer, HR-specialister med mera

SALES & CUSTOMER SUPPORT
Sales & Customer Support

Kundtjänstmedarbetare, Account Managers, Innesäljare, Ordermottagare, Digital Marketing Specialists med mera

Dina fördelar

När vi tar hand om rekryteringen hamnar rätt person på rätt plats.

Minimera risk

Minimera risk

Undvik risk för felrekryteringar genom att ta hjälp av oss som är experter.

Nå rätt kandidater

Nå rätt kandidater

Genom vår kunskap om kandidatmarknaden och datadriven kandidatanskaffning når du ut till rätt kandidater

Spara tid

Spara tid

Du kan fokusera på din core business, medan vi hittar rätt medarbetare.

Få resultat

Få pålitliga resultat genom vårat arbetssätt och expertis inom rekrytering och bemanning.

Varför ska du välja Bravura?

Hos oss får du högre engagemang! För oss betyder engagemang att våra kunder känner att vi bryr oss lika mycket om dem och deras affär som de själva gör. Vi underlättar din vardag genom att leverera rätt kompetens vid de tillfällen behov finns och vi drivs av att förstå ditt specifika behov på djupet för att kunna vara en pålitlig och effektiv partner.

Nöjda kunder

Vårt mål är att ha nöjdast kunder i branschen. Detta följer vi upp löpande och enligt enligt en oberoende mätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har vi betydligt nöjdare kunder än branschgenomsnittet. Det som våra kunder ser som särskiljande egenskaper är:

  • Engagemang
  • Enkelhet
  • Pålitlighet
  • Tillgänglighet

Talanger i början av karriären

Vi är bäst på att matcha talanger med 0-8 års erfarenhet och majoriteten av våra konsulter är vad vi kallar för Next Gen Professionals. Vi förstår målgruppen eftersom vi själva är den. 

Next gen

Samarbetspartners

Case study - Senseair

"Nu har vi flera nyckelpositioner på plats och vi har även kunnat bredda organisationen med nya roller som inte funnits tidigare."

Hur vi jobbar

Vi drivs av insikter om våra kunder och kandidaters behov och att ständigt förbättra matchningen av kompetens.

Så går en rekrytering till från uppstart till tillsättning

Precis som människor är unika så skiljer sig varje rekryteringsprocess åt. Vi jobbar agilt och med fokus på ständig förbättring för att förbättra rekryteringsprocessen för alla involverade. Vill du veta mer om hur processen fungerar?

Rekryteringsprocessen

Datadriven kandidatanskaffning

När vi rekryterar åt er är det ert varumärke som är i fokus. Genom timing, digitala kanaler och mätning konverterar vi trafik till ansökningar från rätt kandidater. Idag annonserar vi på de största jobbsökarsajterna och kompletterar inflödet av ansökningar genom i sociala medier och sökningar i egna och externa nätverk. Alltid med med fokus på konvertering.

Gröna lund

Kompetensbaserad metodik för rätt urval

Att utvärdera en så komplex varelse som människan är inte lätt och det är dyrt att felrekrytera. En kompetensbaserad rekrytering hjälper er att undvika onödiga kostnader och tar bort det subjektiva tyckandet vid beslutsfattandet genom att basera urvalet på mer sakliga grunder. Alla ansökningar bedöms utifrån samma egenskaper och krav.

Färdighetstester

Med färdighetstester får du som rekryterar ett bättre beslutsunderlag i processen. De olika testerna som finns tillgängliga kan kombineras och användas för att identifiera kandidater med de färdigheter som är viktiga för er affärsverksamhet.

Färdighetstester

Trygghet för kunder och medarbetare

Bravura Sverige AB är auktoriserat av Kompetensföretagen, ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och våra medarbetare är anslutna till kollektivavtal. Detta innebär en trygghet för både kunder och medarbetare.

Digital referenstagning

Vi säkerställer att kandidaten du väljer har goda referenser. Referenstagningen anpassas utifrån de kompetenser du söker samtidigt som vi verifierar förtroende- och motivationsfrågor. För att underlätta för alla involverade och för att säkerställa kvalitet så sker referenstagningen helt digitalt. Vi samarbetar med företaget Refensa för att kring processen för referenstagning.

Nedladdningsmaterial

Här kan du ladda hem guider och material om hur man attraherar, rekryterar och behåller medarbetare.

Bravura hjälper er att lyckas med rekrytering och bemanning

Bravura arbetar med rekrytering och bemanning utifrån en rekryteringsprocess som sparar tid samtidigt som den säkerställer att ni gör rätt rekrytering och förbättrar företagets resultat. Vi har verktyg för rekrytering av chefer och andra nyckelpositioner på företag men kan också uppfylla era behov av bemanning i semestertider. Vi kan även stå till tjänst om ni snabbt behöver få in extra arbetskraft i och med att företaget växer eller för att ni har ett tillfälligt behov av extra arbetskraft som bara kan lösas genom extern rekrytering. Vi är alltid lyhörda och flexibla och satsar på att erbjuda rekrytering på era villkor. Att hyra personal av oss kan vara ett alternativ till rekrytering. Då kan ni anställa senare, när ni är trygga i att ni har rätt person, och låta oss sköta administrationen under tiden.