Använd ert "Why" för att attrahera talanger
 1. BRAVURA
 2. Insights
 3. Använd ert "Why" för att attrahera talanger

Använd ert "Why" för att attrahera talanger

I ett TedTalk med Simon Sinek hörs citatet “People don’t buy what you do, they buy why you do it.” Klokt och sant. Att bygga varumärke handlar mycket om att förklara varför varumärket existerar och vilken skillnad man skapar i människors liv. Det fungerar precis på samma sätt med employer branding, arbetsgivarvarumärken och rekrytering. Det är lättare att knyta en emotionell koppling till ett varumärke/arbetsgivare om man förstår varför det/den finns och om värderingarna som varumärket/arbetsgivaren står för överensstämmer med ens egna.

People don’t buy what you do, they buy why you do it.

- Simon Sinek

Bland dagens kandidater är möjlighet att bidra till samhällsnytta och positiv utveckling något som rankas högt när man väljer arbetsgivare. Man söker helt enkelt mening med jobb och karriär. Ett övergripande syfte är alltså viktigt för att attrahera talanger och lyckas med rekrytering.

Berätta inte vad, berätta varför

För att pricka rätt hos målgruppen är det viktigt att belysa en av de emotionella dimensionerna av varumärket, den som handlar om varför ni som företag finns till. Berätta historien om varför ni gör det ni gör, inte enbart vad och hur ni gör. Berättelsen om ert övergripande syfte kommer att hjälpa er nå och attrahera rätt målgrupp, människor som vill vara en del av ert syfte och vara med och påverka.

De allra flesta organisationer verkar utifrån ett högre syfte, det gäller bara att definiera vad det är och att göra det på ett sätt som skapar mening för både individ och organisation. Ett första steg är att som organisation svara på frågan "varför går vi till jobbet varje dag?".

Hur lyckas man?

Gemensamt för de varumärken som rankas som mest meningsfulla är att de lyckats integrera ett övergripande syfte i allt de gör och att de löpande kommunicerar detta till deras intressenter. Precis som med allt kring varumärkesarbete så är det ett långsiktigt fokus och ett arbete som aldrig tar slut.

Exempel - Syftet med Bravura

Bravura finns till för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Med utgångspunkt i att jobb är fundamentalt för välmående och utveckling för både människor, organisationer och samhällen så har vi som uppdrag att förbättra matchningen av kompetens på de marknader där vi verkar.

När vi är framgångsrika blir effekten att människor får jobb och företagen stärks genom rätt kompetens. Vi brukar därför säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Det är vårt syfte och det ger oss en anledning att gå till jobbet varje dag och fortsätta kämpa för att en dag vara bäst i världen på det vi gör.

Testa ert företags drivkrafter och hitta ert "Why"

Här är en enkel modell för att skapa en emotionell dimension som stärker ert varumärke och hjälper er att attrahera rätt kandidater. Om ni inte redan har formulerat ert syfte så är det här ett bra första steg. Det finns antagligen redan där, ni behöver bara definiera det. Besvara frågorna nedan som en organisation och utgå ifrån er marknad och era intressenter.

Steg 1

 • 1. Ställ er själva frågan ”Vilken är er bästa egenskap?”
  Tänk efter en stund och formulera svaret med ett ord.
 • 2. Ställ er frågan ”Vad är ni riktigt bra på?”
  Tänk efter och skriv verbformen av ovan.
 • 3. Fråga er ”Vad gör er mest frustrerade?”
  Tänk efter en stund och formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.
 • 4. Ställ er själva frågan ”Vad brinner ni mest för?”
  Formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.

Steg 2

Sätt ner era svar i nedanstående formel:
Med vår_1_ och vår förmåga att _2_ ska vi utplåna _3_ för att skapa _4_

Klara! Hur ser formuleringen ut? Kan ni nu börja formulera ert övergripande syfte och kommunicera utifrån ert "Why"?