1. BRAVURA
  2. Färdighetstester

Färdighetstester

Rekryteringstester | Färdighetstest vid rekrytering | Bravura

Kognitiva färdighetstester

bland är det extra viktigt med särskilda kompetenser och egenskaper i en rekrytering. I dessa fall kan färdighetstester adderas i processen för att verifiera att efterfrågade kompetenser och egenskaper finns bland de kandidater som man väljer att gå vidare med. Med färdighetstester får den som rekryterar ett mycket bättre beslutsunderlag och ökar därmed chanserna till en lyckad matchning.

Bravura arbetar med Psycruit för genomförande av rekryteringstester. Tillsammans hanterar vi hela processen med de kandidater som du vill ska genomföra färdighetstester. Efter genomförda tester får ni ta del av resultaten och använda rapporterna som beslutsunderlag i rekryteringen.

Hur fungerar testerna?

De olika testerna som finns tillgängliga kan kombineras och användas för att identifiera kandidater med de färdigheter som är viktiga för er affärsverksamhet. Läs mer ingående om varje typ av test nedan.

Numerisk färdighet

Numeriska kognitiva färdighetstest mäter kandidatens förmåga att förstå och tolka numeriska data. Testen består av flervalsfrågor och är tidsbegränsade. Kandidater får använda en miniräknare under hela testet.

Verbal färdighet

Verbala kognitiva färdighetstester mäter kandidatens förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information. Testen består av en paragraf av text om ett specifikt ämne och kandidaten ombeds att tolka informationen i texten och välja mellan de olika alternativen: ”sant”, ”falskt” eller ”oklart” under tidspress.

Noggrannhet

Kognitiva färdighetstest för bedömning av noggrannhet mäter kandidatens öga för detaljer samt deras förmåga att snabbt och korrekt hitta fel i skriftlig information. Testen består av flervalsfrågor med 5 alternativ och kandidaten måste använda minst 2 referens-material och därefter identifiera felen.

Abstrakt tänkande

Färdighetstest för abstrakt tänkande mäter kandidatens förmåga att arbeta med nya koncept och idéer. Testen är icke-verbala, består av flervalsfrågor och är tidsbegränsade. Kandidater får se mönster och/eller former och får sedan ange nästa mönster eller form som följer i sekvensen.

Personlighetstest

Ett personlighetstest går igenom personlighetsdrag och ger dig insikter om kandidatens beteenden, värderingar och motivationer. Efter genomfört test får personlig återkoppling av en certifierad testare. För den eller de kandidater du anställer får du även en Onboardingrapport.

Onboarding

En onboardingrapport hjälper dig att ge din nya medarbetare en bra start. Rapporten beskriver styrkor hos medarbetaren och ger dig insikter i vad som håller medarbetaren motiverad och engagerad.

Vill du veta mer?

Vill du beställa färdighetstester, personlighetstest eller onboardingrapport? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig för att prata mer om era behov.

Bli kontaktad

Rekrytering och bemanning utifrån dina behov

Vill du nå de mest engagerade personerna som ger ett lyft till din verksamhet? Vi jobbar med rekrytering och bemanning och är ganska säkra på att de du söker finns hos oss. Hör av dig så ser vi om det stämmer. Vi rekryterar och hyr ut personal inom fyra områden:

  • Talanger med 0-5 års erfarenhet
  • Specialister med 5+ års erfarenhet
  • Chefer och nyckelkompetens
  • IT-kompetens
Rekrytering och bemanning utifrån dina behov