1. BRAVURA
  2. APL och Bravura

APL och Bravura

Konsulter och rekryteringar inom Life Science

Om samarbetet mellan APL och Bravura

APL samarbetar med Bravura kring rekrytering. Huvuddelen av de 45 tillsättningar som hittills gjorts har startat som konsultinhyrningar med uttalad intention från APL att ta över anställningarna. Vid ett sådant upplägg är Bravura är arbetsgivare under en bestämd period, varpå APL tar över anställningen vid ett senare tillfälle. Rollerna som levereras är bland annat läkemedelstekniker, operatörer, underhållstekniker och kemister.

  • Område: Life Science
  • Roller: Läkemedelstekniker, operatörer, underhållstekniker, kemister och liknande. Profiler med 0-8 års erfarenhet
  • Tjänster: Riskfri rekrytering, Rekrytering

Det viktigaste är att rekryteraren verkligen förstår behoven och tar sig tid att lära känna beställaren, företaget och arbetsplatsen. Hos Bravura finns det engagemanget. De lyckas även hitta mångfald bland kandidaterna vilket ger mig möjlighet att skapa riktigt bra team med bredd i personligheter.

- Christel Hedström, Gruppchef på APL i Malmö

Om APL

APL gör skillnad för patienter med särskilda behov. De är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar och en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science. De är statligt ägda och har ett samhällsuppdrag som består i att utveckla och tillverka individanpassade läkemedel för patienter med särskilda behov, till exempel barn som behöver lägre styrkor eller personer som är överkänsliga. APL bedriver utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag. Genom samhällsuppdraget har APL byggt upp en mycket stark förmåga att anpassa läkemedel efter individuella behov. Det har även gjort dem attraktiva inom forskningsvärlden.

  • Hemsida: www.apl.se
  • Verksamhet: Life Science
  • Samhällsuppdrag: "Utveckla och tillverka individanpassade läkemedel för patienter med speciella behov"

Kompetensbehov för APL i Malmö

En av Bravuras primära kontaktperson på APL heter Christel Hedström, gruppchef på APL i Malmö. Gruppen som Christel ansvarar för tillverkar lagerberedningar och bedriver storskalig produktion. Till Christel och hennes grupp har Bravura primärt levererat det vi kallar för riskfri rekrytering. Uppdragen har inletts med inhyrning varpå anställningen senare gått över till APL. De roller som vi tillsatt inom Christels grupp är främst operatörer och underhållstekniker. Utöver det har Bravura även rekryterat bland annat kemister, mikrobiologer, provtagare och några chefsroller.

Investerad tid i samarbetet har gett resultat

För att skapa ett bra samarbete med lyckade matchningar har vi investerat en hel del tid på plats hos APL. Det har gjort att vi lärt känna verksamheten, profilerna och beställarna på djupet.

Rätt erfarenhet och personlighet

De största utmaningarna med att rekrytera till verksamheten är att hitta kompetens med erfarenhet inom läkemedel och produktion samt att hitta talanger med rätt personliga egenskaper som passar in i teamet. För APL handlar det mycket om personer med rätt inställning. För att lyckas behöver rekryteraren bygga en djup förståelse för både verksamheten och profilen som efterfrågas. Christel nämner att Bravura har i leveransen varit duktiga på att hitta olika personligheter vilket har bidragit till att skapa mångfald och hållbara team. Det har vi lyckats uppnå med en tydlig dialog och förståelse för både affären, teamet och kompetensbehoven.

Gemensamma drag inom teamet

På varje arbetsplats och i varje team finns ofta tydliga karaktärsdrag bland medarbetarna. Det är gemensamma nämnare som ligger bakom varför medarbetarna blivit anställda samt varför de valt att jobba där. När vi frågar Christel om vilka typiska karaktärsdrag som förekommer i hennes team så dyker ordet "flexibilitet" upp omgående. Flexibilitet i det här avseendet handlar om att gilla läget och vara med på snabba förändringar. Ett annat tydligt karaktärsdrag bland medarbetarna i gruppen är att de är nyfikna och hungriga på att lära sig nytt. Ett tredje tydligt drag bland medarbetarna är att medarbetarna gillar regler och tydliga strukturer, något som faller sig naturligt inom den här typen av verksamhet.

Employer branding

Eftersom APL har ett viktigt samhällsuppdrag får kandidaterna möjlighet att arbeta på ett bolag som bidrar till att förbättra och rädda liv. Det är en viktig ingrediens i deras employer branding och något som vi på Bravura alltid upplyser om i varje rekryteringsprocess. Dessutom befinner sig APL i en spännande förändringsresa där företaget gått från att vara en del av ett monopol till att utvecklas till ett framgångsrikt företag på en konkurrensutsatt marknad. Medarbetarna får därför komma in i ett spännande skede där det sker mycket förändringar och förbättringar av olika slag. I Bravuras arbete med att attrahera rätt kandidater är det framförallt APLs samhällsuppdrag och möjligheterna att hänga med på en spännande resa som används som USP:ar.

Bravura når rätt kandidater

APL söker kandidater med rätt kompetens och erfarenheter inom Life Science. Samtidigt vill de attrahera personer som vill vara med och skapa skillnad i linje med deras syfte och samhällsuppdrag. För att möta behoven och få in ansökningar från rätt kandidater jobbar Bravura aktivt med både aktiva och passiva kandidater. Med en kanalmix av betalda och organiska kanaler, hög närvaro i sociala medier och ett välkänt varumärke har vi möjlighet att nå precis de kandidater som APL efterfrågar.

APL väljer riskfri rekrytering

Huvuddelen av uppdragen har rört sig om så kallad riskfri rekrytering. APL har inlett med att hyra in en konsult med ambitionen att ta över anställningen vid senare tillfälle. Det ger en dubbelsidig flexibilitet där APL kan välja om och när de vill ta över anställningen samt att konsulten får möjlighet att testa på APL som arbetsgivare och samtidigt ha en trygg anställning via Bravura. Ytterligare fördel för konsulterna är att de har två företag som bryr sig om att de ska trivas och utvecklas. Både Bravura som bemanningsföretag och arbetsgivare samt APL som uppdragsgivare och arbetsplats.

Jobba hos APL

Tips till dig som vill jobba hos APL

Efter att ha gjort många tillsättningar APL så har våra rekryterare bra koll på vad man bör tänka på för att lyckas landa ett uppdrag hos dem. Här är 3 tips för hur du får jobb hos APL!

  • Håll dig uppdaterad och håll koll på www.bravura.se efter nya möjligheter hos APL. Vi jobbar löpande med APL och annonserar nya tjänster hela tiden. Om du hittar ett uppdrag som du vill ha, se till att söka direkt. Ju tidigare du söker desto större är chanserna att du får det.
  • Var nyfiken och ställ frågor. Vi sitter inne på mycket information om APL efter lång tid av samarbete. Vi vet hur du gör ett bra intryck på dem!
  • Lyft fram de egenskaper som efterfrågas för det specifika uppdraget du söker i varje intervju. Beskriv hur dessa stämmer in på dig genom att återge konkreta exempel på hur du använt dig av dessa egenskaper i verkliga situationer. Exempelvis ”När jag jobbade på call center fick jag nytta av…” osv.
Två rekryterare från Bravura

Fler jobb inom Life Science

Förutom APL jobbar vi även med bolag som QPharma, Triomed, Philips Healthcare Solutions med flera. Se alla lediga jobb inom Life Science.

Intresserad av våra tjänster?

Vi hjälper företag och organisationer att hitta rätt kompetens genom rekrytering och bemanning. Vårt fokus är Next Gen Professionals, talanger med 0-8 års erfarenhet inom områdena IT/Tech, Business Administration och Sales & Customer Support.