Kläder och kroppsspråk på intervjun
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Kläder och kroppsspråk på intervjun

Kläder och kroppsspråk på intervjun

I den här artikeln tar vi upp två saker som kan tyckas enkla, men som ändå blir så svåra att göra rätt på intervjun: kläder och kroppsspråk. Men innan vi börjar vill vi ge er några lugnande ord. Du kommer inte att förlora en jobbmöjlighet för att du tog på dig fel kläder eller för att ditt handslag blev lite konstigt. Huvudsyftet med kompetensbaserad rekrytering är att utesluta alla risker för att förutfattade meningar blandas in i beslutet. Vi anställer den person som har rätt kunskaper och egenskaper.

Garderoben full med kläder, men ingenting känns rätt för intervjun?

Det kan bli så ibland när man känner sig lite nervös och osäker. Anledningen till att du känner så är oftast att du inte vet vad som väntar dig. Hur är personen som du kommer träffa? I vilken miljö tar intervjun plats? Vad har alla andra på sig? För att ta reda på mer information finns det några saker du kan göra.

  • Kika på företagets hemsida och sociala medier. Där finns ofta information som kan ge dig en uppfattning om hur de klär sig på arbetsplatsen.
  • Fråga rekryteraren. Om du söker till ett företag som har valt att vara anonyma i annonsen går det lika bra att ringa och be rekryteraren om råd. Du kommer bara att uppfattas som engagerad och intresserad av tjänsten.
  • Låt kroppsspråket tala för sig självt. Kroppsspråk är ständigt på agendan. Enligt forskare utgör orden som vi säger ungefär en tiondel av allt vi kommunicerar. Tonfallet som vi använder kommunicerar dubbelt så mycket som orden i sig och kroppsspråk och icke-verbal kommunikation står för hela 70 procent av vad vi förmedlar. Så hur ska du, som redan är supernervös för intervjun, få ditt kroppsspråk att visa vem du egentligen är?
  • Träna framför spegeln. Vi vet, det känns löjligt att stå och prata med sig själv – och om sig själv – i en spegel. Men hur ska du annars veta hur ditt mest vinnande leende ser ut?
  • Be en vän intervjua dig. Gärna i en miljö där du inte känner dig helt bekväm. Tänk hela tiden på hur du sitter, vilken hållning du har och var du väljer att lägga händerna. Du vet att just detta kommer uppta en onödigt stor del av dina tankar under intervjun, så träna på det redan nu.
  • Sträva efter att vara avslappnad och engagerad. Om du har förberett dig innan intervjun, tagit reda på information om företaget och är medveten om dina personliga egenskaper så kommer du att klara det utan problem. Du vet vad du vill berätta och vad du vill veta mer om – fokusera på det.
  • Ge ett gott intryck. Sträva efter att vara avslappnad och engagerad och glöm inte bort de vanliga tecknen för artighet. Hälsa med ett fast handslag och ha ögonkontakt med den du talar med. Om du känner att tankarna rusar och får tunghäfta under själva intervjun. Få inte panik. Våga ta ett djupt andetag och berätta att du är nervös. Det är ingen som kommer att döma dig för det utan snarare tvärtom - du uppfattas som pålitlig och trygg i dig själv som vågar visa dig mänsklig.