Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så utvärderar du rekryterings- och bemanningsföretag

av Bravura

LP utvärdera rekryteringspartner

Hur vet man vilket rekryterings- och bemanningsföretag som är bäst att jobba med? På en marknad med över 500 auktoriserade aktörer att välja bland och där alla säger i princip samma sak är det svårt att få en tydlig bild. Vilka är aktörerna, hur särskiljer de sig och hur kan de kan skapa värde för just ditt företag?

Men hur tar man då reda på vilken aktör som är bästa matchning för att bli en långsiktig partner? Vid utvärdering av rekryteringsföretag och bemanningsföretag är det vanligt att titta på så kallade skallkrav. Exempel på sådana är prisnivå, referenscase, ISO-certifiering, metodik, hur man adderar värde, hållbarhetsarbete med mera. Dessa krav uppfyller dock de flesta seriösa aktörer, vilket medför att erbjudandena från köparens perspektiv blir generiska. Genom att ställa rätt frågor till aktörerna och se bortom skallkraven kommer du att ha lättare att utvärdera och välja rätt partner för dina behov.

Konkreta tips och frågor

Vi har tagit fram en guide för dig att använda i utvärderingen, så att du kan ställa frågorna som gör att du ser skillnaderna mellan aktörerna och hur de kan skapa värde för just ditt företag. I guiden ”Så utvärderar du ett rekryterings- och bemanningsföretag” får du:

  • Insikter kring hur du ser skillnad mellan aktörerna
  • Konkreta tips på utvärderingsfrågor utöver de vanligaste skallkraven
  • Checklista för de viktigaste områdena att utvärdera

Klicka nedan för att hämta din guide!

Så utvärderar du rekryterings- och bemanningsföretag

 

rekryteringstips