Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så väljer du rekryterings- och bemanningsföretag

av Bravura

Vad är det som gör att ett rekryterings- och bemanningsföretag är bra och hur vet man vilket som ska väljas? Det finns runt 600 aktörer att välja bland och när många pratar om samma saker är det svårt att se skillnad. Oavsett vilken inriktning aktörerna har, om man är specialist eller bredare leveransen så blir frågorna som avgör alltid samma – vilket värde kan man skapa för mig som kund? Vad får jag? Hur fungerar det?

Så väljer du rekryterings- och bemanningsföretag

Vissa egenskaper och förutsättningar hos aktörerna är hygienfaktorer som behöver finnas på plats för att vara framgångsrik inom rekrytering och bemanning. Exempelvis att vara auktoriserad, jobba kompetensbaserat och att ha rätt kanaler och metoder för att attrahera kandidater. När man utvärderar rekryteringsföretag och bemanningsföretag behöver man därför titta på bakomliggande faktorer som gör att man köper den tjänst som ger mest värde. Skallkraven är egentligen hygienfaktorer och något de flesta seriösa aktörer inom rekrytering och bemanning uppfyller, vilket medför att aktörerna från köparens perspektiv lätt blir generiska. Genom att ställa rätt frågor till aktörerna och se bortom skallkraven kommer du att ha lättare att utvärdera och välja rätt partner för dina behov.

Från alla kundundersökningar, djupintervjuer och fokusgrupper som vi genomfört i syfte att förstå hur vi kan skapa värde så är det en sak som är viktigast – högre engagemang i samarbetena. Det är engagemanget och behovsförståelsen som driver kundnöjdheten. Med engagerade medarbetare som förstår behoven, gör det lilla extra och överträffar målen så skapas det värde som gör att långsiktiga och återkommande samarbeten byggs.

Men hur tar man då reda på vilken aktör som är bästa matchning för att bli en långsiktig partner? Utöver skallkraven så är det framförallt 5 områden som bör utvärderas:

  • Kundnöjdhet och lojalitet bland jämförbara kunder
  • Att man gjort liknande tillsättningar
  • Kandidatnöjdhet och upplevelse
  • Enkelhet och dialog i samarbetena
  • Engagemang hos teamet och konsulterna

Att utvärdera dessa områden kommer hjälpa dig att se skillnad och ställa rätt krav på det eller de rekryterings- och bemanningsföretag som du väljer att jobba med. 

Guide - ”Så utvärderar du rekryterings- och bemanningsföretag”

Vi har tagit fram en guide för dig att använda i utvärderingen, så att du kan ställa frågorna som gör att du ser skillnaderna mellan aktörerna och hur de kan skapa värde för just ditt företag. Klicka nedan för att hämta din guide!

Så utvärderar du rekryterings- och bemanningsföretag

övrigt