Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Dags att välja rekryteringspartner? Här är frågorna som underlättar utvärderingen

av Bravura

I en bransch med 530 auktoriserade aktörer, där alla säger i princip samma sak är det svårt att sticka ut. Ännu svårare blir det för dig som kund att få en tydlig bild av vilka aktörerna är och hur de kan skapa värde för dig och ditt företag. Bravura vill förenkla valet av rekryteringspartner genom att stötta dig med rätt frågeställningar i utvärderingsprocessen, frågor som ger svar på hur ett rekryterings- och bemanningsföretag kan skapa värde för ditt företag.

En vanlig invändning som vi får i samtal med företag som Bravura vill jobba med är att man söker ett nischat rekryteringsföretag, någon som är specialist inom ett specifikt område. Vi förstår den invändningen och det resonemanget, men vi vill utmana tanken. Skillnaderna som du söker är troligtvis mindre än vad som kan uppfattas. Det du som utvärderar rekryteringspartner bör fokusera på är vilket värde man skapar för dig som kund. Hur kan man på ett snabbt och effektivt sätt underlätta din vardag och säkerställa din framtida kompetensförsörjning? Den frågan besvarar i alla fall inte Bravura genom att berätta om hur vi är nischade inom specifika områden.

Målgruppsinsikter är A och O när man försöker sälja något. Vår insikt om dagens kandidater är att de som söker jobb via rekryterings- och bemanningsföretag följer strömmen av jobb. De är inte lojala mot oss som enskild aktör. Varför skulle man vara det? Det som skapar värde för kandidaterna är utbudet av jobbmöjligheter och de företag som vi letar medarbetare till. Man registrerar därför sin profil hos alla aktörer som har jobb som man är intresserad av. Man marknadsför sin yrkesprofil i tillgängliga kanaler, precis på samma sätt som när företag försöker sälja en tjänst eller en produkt. Alla metoder och kanaler som får profilen att sticka ut ur bruset är bra! 

 

Samma förutsättningar och tillgång på kandidater 

Detta leder till att alla Rekrytering och Bemanningsföretag har samma tillgång på kandidater. Det finns alltså inget unikt i databaserna. Med rätt jobb och genom digital närvaro marknaden samma förutsättningar att attrahera rätt kandidater till ert företag. Skillnaden ligger snarare i hur man arbetar datadrivet med kandidatanskaffning, hur man med timing och effektiva kanaler konverterar trafik till faktiska ansökningar och kandidater för att matcha med ditt företags behov. 

 

Vilken rekrytering- och bemanningspartner är bäst? 

När det är dags för att utvärdera om en eventuell rekrytering- och bemanningspartner är bra eller inte så är det först och främst viktigt att kolla om det finns ett starkt track record av lyckade rekryteringar, hur nöjda kunderna är och hur stor del av återkommande kunder som kundstocken består av. 

 

Frågor att ställa vid utvärdering av rekryteringspartner
 1. Har man rekryterat liknande profiler till liknande verksamheter tidigare?
 2. Vilken hitrate har man på tidigare uppdrag som liknar de behov som du har?
 3. Hur effektiv är man i uppdragen? Vilken ledtid kan du förvänta dig vid ett specifikt uppdrag?
 4. Jobbar man datadrivet för att attrahera rätt profiler att söka till ditt företag?
 5. Hur skapar man förståelse för er affär, företagskultur och det specifika behovet? 
 6. Hur involverad förväntas du som beställare vara i processen?
 7. Vilken inblick har du möjlighet att ha i rekryteringsprocessen?
 8. Hur transparent och och välmotiverat är prissättningen?
 9. Fråga om hur man följer upp och säkerställer att kunderna är nöjda
 10. Kan man erbjuda något mer än presenterade kandidater?
 11. Hur säkerställer man engagemanget bland konsulterna/kandidaterna?
 12. Frågor om faktiskt nöjdhet och medarbetarengagemang bland konsulterna/kandidaterna.
 13. Hur följer man upp specifika rekryteringsuppdrag och att alla inblandade parter är nöjda?
 14. Hur kan man stötta er kompetensförsörjning på lång sikt? 

 

Vill du veta mer?

Boka in ett möte med oss när det passar dig! Det är alltid bra att vara proaktiv och etablera en kontakt även om rekryteringsbehoven ligger längre fram i tiden. Det skapar rätt förutsättningar för att snabbt och effektivt tillsätta rätt kompetens när behov uppstår.

Jag vill veta mer och boka ett möte!

 

Läs även
Artikel: 5 tips för att attrahera Millennials till ditt företag
Artikel: Rekrytera själv? Fem tips för att lyckas

rekryteringstips rekryteringsföretag