En framgångsrik rekryterare
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. En framgångsrik rekryterare

En framgångsrik rekryterare

Vad utmärker en professionell rekryterare och vilka beteenden och aktiviteter skapar värde och framgång för både kunder och kandidater? Vi tog ett snack med rekryteraren Kim Häggström som berättar om vad som driver honom att prestera i rollen som rekryterare.

Redan under studietiden blev det tydligt för Kim att det var affärerna och att få jobba med företag som lockade. Efter studietiden vid personalvetarprogrammet i Umeå fanns flera vägval öppna och Kim valde att börja jobba som rekryterare på Bravura. Det som visade sig vara mest spännande var själva kundsamarbetena, att få hjälpa kunder att lyckas och se resultatet av att tillsätta rätt person på rätt jobb. Idag driver Kim flertalet rekryteringsprocesser och jobbar dagligen med att lösa företags utmaningar med att rekrytera rätt kompetens.

Att jobba som rekryterare

En rekryterare agerar projektledare och jobbar nära affären. Det innebär att driva egna processer och möta nya företag och människor inom olika branscher. Dialogen med kunden handlar lika mycket om att identifiera en utmaning som att leverera en lösning, vilket motiverar Kim att hela tiden utvecklas vidare i rollen.

För att bli en duktig rekryterare behöver man också vara en duktig säljare och ha förmåga att hantera förväntningar från flera intressenter med olika behov samt agera som en mäklare mellan beställare och kandidat. Det gäller att jobba effektivt och lägga mycket fokus på kommunikation och dialog.

Att skapa motivation och hitta drivkrafter

Precis som inom försäljning så är mätbarhet och möjlighet att bryta ner långsiktiga mål till delmål och dagliga aktiviteter mycket viktigt. I det blir tävling en naturlig del där det handlar extremt mycket om aktivitet och resultat för att leverera rätt person på rätt plats. Att tävla har alltid kommit naturligt för Kim och en av hans främsta motivationsfaktorer är att vinna och överträffa förväntningar från kunder, chefer och sig själv. Det handlar om att göra saker helhjärtat och med högt engagemang. Han drivs även av siffror och resultat och tror att det i kombination med hans kontinuitet och flit bidragit till framgången.

Det som värmer mest är när kunden ger positiv feedback. Under sin tid som rekryterare har Kim utvecklats och växt i rollen och är idag en nyckelperson i kundernas rekryteringsstrategi där han får möjlighet att sitta i ledningsforum och diskutera strategisk kompetensförsörjning. Genom att hitta drivkrafter i själva affärerna och kundsamarbetena har Kim lyckats prestera enastående resultat. Så pass bra att Kim vann priset som årets rekryterare 2018.

Utmaningar i rollen som rekryterare

Att kandidater hoppar av i processer är väldigt vanligt. Tidigare tog Kim detta hårdare och kunde tappa motivationen då kandidater hoppade av processen i sista sekund. Idag kan han istället se till helheten och hantera bakslag i processerna då det är en kalkylerad del i rekryteringen. Rekrytering handlar om människor och det är mycket som ska matchas för att en tillsättning ska bli av.

Kims 3 bästa tips till den som vill jobba som rekryterare

  • Om du drivs av att få lösa problem i en affärsfokuserad miljö så är rekrytering helt rätt karriärval. Se inte på rekrytering som en språngbräda till en HR-avdelning, se det istället som en väg in i affärsvärlden där du får jobba nära kundsamarbetena och skapa skillnad för både företag och människor. Om du vill jobba med bredare HR-frågor så kanske inte rekryterare är rätt yrke.
  • Vägen från ny rekryterare till att bli årets rekryterare har inneburit många utmaningar. Alla gör fel och misstag, men det viktigaste är att ta lärdom av dem så att du hela tiden kan utvecklas och bli bättre.
  • Om du vill prestera på topp så hjälper det alltid att sätta mål. Utifrån dina långsiktiga mål behöver du bryta ner dem till delmål så att du hela tiden kan fokusera på rätt värdeskapande aktiviteter, varje dag tills du når målet.

Kims 3 bästa tips till den som ska rekrytera

  • Rekrytering handlar om människor! Det viktigaste är att jobba med en rekryterare som du trivs och kommer överens med.
  • Jobba med en rekryterare som verkligen förstår ditt behov och som jobbar engagerat för att tillsätta rollerna.
  • Se till att utvärdera dina potentiella rekryteringspartners utifrån faktorer som kundnöjdhet, medarbetarengagemang och kandidatnöjdhet. Alla rekryteringsföretag är experter på att hitta kandidater, men det krävs ett högt engagemang för att tillsätta rätt människor för ert specifika behov.