Så intervjuar en professionell rekryterare
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Så intervjuar en professionell rekryterare

Så intervjuar en professionell rekryterare

Din rekryteringsprocess är en viktig marknadsföringskanal och de som sköter rekryteringen spelar en avgörande roll i vilken bild kandidaterna får av företaget. Det kanske låter självklart, men visste du att 2 av 3 kandidater någon gång fått en sämre bild av företaget under och efter själva intervjun. Det visar en undersökning som vi gjorde tillsammans med CareerBuilder. Många arbetsgivare ger idag alltså en mindre professionell bild vid intervjutillfällena och enligt undersökningen så är den vanligaste anledningen till intrycket att intervjuaren uppfattas som oseriös. Det visar betydelsen av professionalitet hos rekryteraren vid intervjutillfället.

Så intervjuar en professionell rekryterare

Att intervjua är inte något man ska ta allt för enkelt på. Det handlar om att göra en bedömning av om kandidaten matchar den profil man söker, men samtidigt så handlar det mycket om det omvända förhållandet och om hur man förmedlar sitt erbjudande. Ett strukturerat arbetssätt är nyckeln till att både inge ett professionellt intryck och göra bra och sakliga bedömningar. Visst kan vem som helst hålla i intervjuer, men en professionell rekryterare är utbildad och har de verktyg och kunskaper som krävs för att genomföra riktigt bra och kvalitativa intervjuer. Genom att jobba på ett strukturerat sätt ökar sannolikheten att rekryteraren bedömer kandidater på lika premisser, vilket leder till både en bättre bild av företaget och inte minst lyckade matchningar.

Hur utformar man en intervjuprocess och vad är viktigt att tänka på?

Julia Jobacker är Senior Recruiter på Bravura och hon vet vikten av att strukturera intervjuprocessen och ställa rätt frågor. Här är Julias 3 snabba tips kring hur man genomför en lyckad intervjuprocess.

  • Det är viktigt att förbereda hur de olika stegen i processen  kommer att se ut och att sätta en plan för hur många tillfällen som man ska träffa kandidater. Min rekommendation är att hålla det till två träffar så att det inte blir alltför tidskrävande för kandidaten som kanske redan har ett heltidsjobb. Vid fler intervjutillfällen, glöm inte att bjuda med en kollega från teamet.
  • Inför intervjun är det också viktigt att skapa rätt förutsättningar. Var tydlig med vad kandidaten ska förbereda, om det exempelvis är ett case och glöm inte det viktigaste – Återkoppling. Kandidaten behöver veta vad som är nästa steg.
  • Sist men inte minst så ska man förbereda intervjufrågor och helst göra en guide på vilka frågar man ska ställa. Kompetensbaserade frågor utgår ifrån personliga egenskaper där kandidaten får ge exempel på verklighetsbaserade situationer. Här är det väldigt viktigt att också ställa samma frågor till kandidaterna för att kunna få en objektiv bild och basera urvalet på sakliga grunder.