Glöm inte återkoppling
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Glöm inte återkoppling

Glöm inte återkoppling

I en rekryteringsprocess är det viktigt att säkerställa en bra upplevelse och att visa engagemang för de som visar intresse och söker jobbet. På samma sätt som man hanterar kunder och köpresor behöver man se på sina kandidater som kunder och hantera rekryteringen som en köpresa.

Varför är detta viktigt? Jo, för att brista i kandidathanteringen och leverera mindre bra upplevelser skapar lätt missnöje och frustration, vilket i värsta fall kan vara direkt skadligt för varumärket och göra det svårare att attrahera och rekrytera talanger i framtiden.

En positiv upplevelse däremot, den ökar möjligheterna för att kandidater rekommenderar en potentiell arbetsgivare vidare. Kandidaterna blir därmed en viktig marknadsföringskanal och i bästa fall ambassadörer.

Idag är det högt tryck på arbetsmarknaden och talangerna söker ofta många olika jobb. Som arbetsgivare med rekryteringsbehov har man därför inte råd att brista i kandidathanteringen om man vill säkerställa sin kompetensförsörjning.

Återkopplingen är viktigast av allt

Visste du att över hälften kandidaterna tycker att det är krångligt att söka jobb? Enligt en undersökning som vi gjorde tillsammans med CareerBuilder så framkom att 53% av kandidaterna har avbrutit en ansökan på grund av att det varit för krångligt att söka. Exempelvis använder 60% mobilen när de söker jobb, men samtidigt har var femte avbrutit en ansökan då det inte gick att ansöka via en mobil enhet.

Förutom de steg som kandidaterna tar sig igenom för att söka jobben online så finns det en sak som kanske är den absolut viktigaste för att leverera en bra upplevelse. Återkoppling efter att kandidaterna sökt jobb! I vår undersökning så svarar 1 av 3 kandidater att de inte skulle ansöka till ett företag igen om återkoppling uteblir.

Det kanske låter enkelt och självklart med fungerande återkoppling vid rekrytering, men faktum är att många rekryterande företag idag missar att återkoppla till kandidater som sökt jobb hos dem. Det som händer då är att frustration uppstår och de som söker får lätt en negativ upplevelse.

Förenkla och förbättra

Återkoppling på sin ansökan är ett grundläggande behov för kandidater och därför viktig för företag att tänka på vid rekrytering. Återkopplingen behöver inte ens vara personlig, men som kandidat förväntar man sig att bli uppdaterad på hur det går i processen och om man går vidare eller inte. Det är ju inget konstigt med det. I varje process där man lämnar någon typ av anspråk så är återkoppling en självklar del. På samma sätt som man förväntar sig återkoppling när man söker en universitetsutbildning, ansöker om bolån eller placerar sina barn i fotbollsskola så önskar man återkoppling i en rekryteringsprocess. Det är en självklarhet. Trots det så brister många rekryterande företag i återkopplingen till många av de kandidater som söker jobb och de vet inte hur det går med deras ansökan. Som rekryterande arbetsgivare behöver man därför fokusera på att skapa enkla sätt att hålla dialog med kandidaterna under rekryteringsprocessen, så att man kan leverera den återkoppling som krävs.

Säkerställ er process eller ställ krav på er partner

Rekryteringsföretag hanterar mängder med kandidater och ansökningar varje dag och de som är duktiga jobbar löpande med att optimera kandidatupplevelsen, månar om sina kandidater och sköter återkopplingen i varje process.

Om ni rekryterar själva är det av ovanstående nämnda anledningar minst sagt viktigt att kartlägga kandidaternas köpresa, optimera upplevelsen och säkerställa återkopplingen. Om man tar hjälp av en partner för rekrytering så är det viktigt att ställa krav på de som sköter rekryteringen. När man lägger ut rekrytering och kandidathantering externt så överlåter man samtidigt ett stort ansvar i att förvalta ens varumärket då rekryteringsföretaget är de som sköter kommunikationen kring erbjudandet. Därför bör man ställa krav på en bra köpresa för de kandidater som man vill attrahera och rekrytera.