Vilka är Generation Z?
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Vilka är Generation Z?

Vilka är Generation Z?

Att de finns generationsskillnader är något som de flesta kan känna av och något som även märks tydligt på arbetsplatsen. Det är den tidsålder och omgivning som infinner sig vid en individs intellektuella uppvaknande som bidrar till att skapa de gemensamma karaktärsdrag som kan förknippas med en generation.

Vilka är Generation Z?

Den senaste generationen på arbetsmarknaden kallas för Generation Z. De har även benämnts som Gen Z, iGen, Centennials och "de digitala infödingarna". De tydligaste karaktärsdragen som särskiljer dem mot tidigare generationer är att man har ett medfött digitalt mindset och annan syn på utbildning.

De är den mest digitala generationen hittills och till skillnad från föregående generationer minns de inte en värld före internet. Generation Z är födda mellan cirka 1995 och 2010. Det är de ”digitala infödingarna” som har växt upp med internet, sociala medier och smarta telefoner. I takt med att den omtalade generationen Millennials gör karriär så etablerar de sig nu på arbetsmarknaden.

Den här generationen är uppväxt med den senaste tekniken och har därför en annan syn på allt digitalt. Jämfört med den tidigare generationen, Millennials som upplevde ett stort teknologiskt skifte, där de flesta minns en tid innan internet så har den här generationen haft sitt intellektuella uppvaknande efter det.

Till skillnad från Millennials, där ett akademiskt fokus varit tydligt, är den här generationen inte lika intresserade av att ta studielån. Man värderar istället personlig utveckling och utbildningsmöjligheter på jobbet. De har under sin uppväxt sett andra starta upp innovativa företag som blivit framgångsrika och tror därför inte att en akademisk utbildning nödvändigtvis är vad som behövs för att bli lyckas.

För att långsiktigt säkerställa sin kompetensförsörjning är det viktigt att förstå generationen och anpassa sina erbjudanden för att kunna attrahera och rekrytera dem. Vi har tagit fram en guide för att hjälpa dig skapa rätt förutsättningar.

Morgondagens talanger

Generation Z utgör tillsammans med den föregående generationen Millennials det vi kallar för Next Gen Professionals. De är morgondagens talanger som kommer att vara central för företagens fortsatta utveckling. Med sin digitala kompetens och nya perspektiv blir de en stark tillgång. Att ha en strategi för att attrahera och rekrytera Generation Z är därför en viktig del för en framgångsrik kompetensförsörjning. Kan ert företag erbjuda Generation Z en arbetsplats och miljö utifrån deras preferenser så kommer ni att få ett högt engagemang tillbaka.

5 tips för att rekrytera Generation Z

  • Möt Generation Z på deras plattformar med innehåll som matchar deras egna digitala beteende, exempelvis rörlig bild istället för textinlägg.
  • Visa hur en karriär hos er kan verka för samhällsnytta och bidra till en bättre värld.
  • Flextid och mobila arbetsplatser ses som hygienfaktorer. Säkerställ att ert företag är öppna för nya möjligheter och alltid vill vara steget före.
  • Visa personligheterna bakom ert företag och attrahera Generation Z med era medarbetares framgångssagor. Var transparent och visa er vardag som den är.
  • Optimera kandidatupplevelsen och jobba med en digital rekryteringsprocess. Integrera befintlig data och minimera inlogg med känsliga uppgifter.

Vill ni hitta och rekrytera Generation Z?

Vi jobbar med rekrytering och bemanning och är ganska säkra på att de du söker finns hos oss. Läs mer om våra tjänster.