Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Använd ert syfte för att attrahera rätt medarbetare

av Bravura

Använd syfte för att attrahera rätt medarbetare

I ett TedTalk med Simon Sinek hörs citatet “People don’t buy what you do, they buy why you do it.” Klokt och sant. Att bygga varumärke handlar mycket om att förklara varför varumärket existerar och vilken skillnad man skapar i människors liv. Det fungerar precis på samma sätt med employer branding och rekrytering. Det är lättare att knyta en emotionell koppling till ett varumärke/arbetsgivare om man förstår varför det/den finns och om de värderingar varumärket/arbetsgivaren står för överensstämmer med ens egna. 

Bland dagens kandidater är möjlighet att bidra till samhällsnytta och positiv utveckling något som rankas högt när man väljer arbetsgivare. Man söker helt enkelt mening med jobb och karriär. Ert övergripande syfte blir alltså avgörande för att attrahera framtida talanger.

 

Berätta inte vad, berätta varför

För att pricka rätt hos målgruppen är det viktigt att belysa en av de emotionella dimensionerna av varumärket, den som handlar om varför ni som företag finns till. Berätta historien om varför ni gör det ni gör, inte enbart vad och hur ni gör. Berättelsen om ert övergripande syfte kommer att hjälpa er nå och attrahera rätt målgrupp, människor som vill vara en del av ert syfte och vara med och påverka.

De allra flesta organisationer verkar utifrån ett högre syfte, det gäller bara att definiera vad det är och att göra det på ett sätt som skapar mening för både individ och organisation. Ett första steg är att som organisation svara på frågan "varför går vi till jobbet varje dag?".

 

Vilka har lyckats?

I listan över Purposeful Brands 2018 hittar vi de företag som rankas som mest meningsfulla. Gemensamt för dessa är att de har lyckats integrera deras övergripande syfte i allt de gör och att de lyckas kommunicera detta till deras intressenter.

 

Karmakapitalism och Millennials

En trend som pratas om idag är karmakapitalism. Karma är enkelt beskrivet lagen om orsak och verkan. Karmakapitalism handlar om att verka för något bortom kapitalism. Det medför att både individer och företag idag söker sig till högre syften för att skapa mening med det de gör. För Generation Y, även så kallande Millennials är detta något centralt vid val av arbetsgivare och karriär. Gränserna mellan privat och professionellt suddas ut och man ser jobbet som en viktig del av ens identitet. I en undersökning som vi gjorde framgick att 67% anser att jobbet är en viktig del av ens identitet och att 87% upplever att det är viktigare att brinna för jobbet än att ha hög lön. Den här generationen vill vara del av någonting större och den potentiella arbetsgivares "varför" är extra viktigt. 

 

Ladda ner guide om hur man attraherar Millennials

I den här guiden får du tips och verktyg för att nå den generation talanger som steg in på arbetsmarknaden redan för några år sedan och som idag hittas i både ledande befattningar och specialistfunktioner. Förutom karriärvägar, vilket är högt värderat, behöver potentiella arbetsgivare vara tydliga med den övergripande bilden och syftet med företagandet.

Hämta guide om Millennials

 

Exempel - Syftet med vårt företagande

Bravura finns till för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Med utgångspunkt i att jobb är fundamentalt för välmående och utveckling för både människor, organisationer och samhällen så har vi som uppdrag att förbättra matchningen av kompetens på de marknader där vi verkar.

När vi är framgångsrika blir effekten att människor får jobb och företagen stärks genom rätt kompetens. Vi brukar därför säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Det är vårt syfte och det ger oss en anledning att gå till jobbet varje dag och fortsätta kämpa för att en dag vara bäst i världen på det vi gör.

 

Testa ert företags drivkrafter och hitta ert "varför"

Här är en enkel modell för att skapa en emotionell dimension som stärker ert varumärke och hjälper er att attrahera rätt kandidater. Om ni inte redan har formulerat ert syfte så är det här ett bra första steg. Det finns antagligen redan där, ni behöver bara definiera det. Besvara frågorna nedan som en organisation och utgå ifrån er marknad och era intressenter.

STEG 1
1. Ställ er själva frågan ”Vilken är er bästa egenskap?”
Tänk efter en stund och formulera svaret med ett ord.

2. Ställ er frågan ”Vad är ni riktigt bra på?”
Tänk efter och skriv verbformen av ovan.

3. Fråga er ”Vad gör er mest frustrerade?”
Tänk efter en stund och formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.

4. Ställ er själva frågan ”Vad brinner ni mest för?”
Formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.

STEG 2
Sätt ner era svar i nedanstående formel:

Med vår_1_ och vår förmåga att _2_ ska vi utplåna _3_ för att skapa _4_

Klara! Hur ser formuleringen ut? Vilka är era främsta drivkrafter? Hur kan ni nu formulera ert övergripande syfte?

kandidatmarknaden