Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Så lockar du Generation Z med digital HR

av Bravura

Tidigare har vi pratat om den digitala utvecklingen när det kommer till rekrytering. Digital HR är ett begrepp som förutspåddes redan 2016 i en rapport av Deloitte. Men vad innebär egentligen en digitaliserad HR-avdelning och vilka fördelar kan det ge dig som arbetsgivare?

 

En ny generation träder in på arbetsmarknaden

I takt med att Millennials kliver ett steg upp på karriärstegen så är det dags för en ny generation att göra entré på arbetsmarknaden. Generation Z är attraktiva för arbetsgivare då de är uppväxta med den senaste tekniken och har ett digitalt mindset i stort sett från första andetaget. De skyr det analoga och för att attrahera den här målgruppen så krävs det att man har smarta och effektiva lösningar både vad gäller rent tekniskt men också i arbetsprocesserna. Få konkreta tips på hur du attraherar och rekryterar Generation Z här.

HR är en avdelning som är i ständig förändring och från att ha fokuserat på mer personella arbetsuppgifter så är vi i ett skifte där HR också är högst involverad till att bygga framtidens organisation. Efterfrågan på digital kompetens är högre än tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden och bara i Sverige räknar man med en brist på 70 000 personer i IT-branschen år 2022 enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Därför är det viktigt att fånga upp Generation Z innan dina konkurrenter gör det, en utmaning som HR-avdelningen är högst delaktig i.

Men hur ska man då anamma detta på bästa sätt? En digital transformation i en organisation handlar i grunden om en beteendeförändring och det krävs en väl utarbetad strategi. Det kommer att finnas dem som ifrågasätter varför man ska använda digitala verktyg och därför är det viktigt att framförallt lyfta fram nyttan och behoven. Hur kan digitala verktyg effektivisera och underlätta deras arbete?

 

5 tips för en digitaliserad HR-avdelning

1. Var selektiv och respektera medarbetares tid. Tid är något som vi alla prioriterar och värdesätter högt i vår arbetsvardag och att då tvingas använda appar och program som skickas ut till höger och vänster orsakar irritation och kan i värsta fall öka motståndskraften hos eventuella motsägare till att använda digitala verktyg. Se till att det finns ett uttalat syfte bakom varje digitalt verktyg och försök att samla all information under en plattform.

2. Ta ett steg i taget och börja i rätt ände. När ni står inför valet av en ny plattform eller digitalt verktyg se till att göra en gedigen kartläggning över organisationens aktuella behov och arbetsprocesser. Gör sedan en prioriteringsordning och rangordna de behov och arbetsprocesser där en digitalisering skapar störst nytta. Börja sedan se efter vilka digital verktyg som uppfyller kraven där i första hand.

3. Syns man inte så finns man inte. Idag har de allra flesta företag en närvaro i sociala kanaler och de senaste åren har nya expertroller dykt upp inom social marketing på arbetsmarknaden. Enligt en tidigare undersökning från Universum Global föredrar 83% av Generation Z att bli kontaktade via sociala medier. Viktigt när man skapar sin sociala strategi är att välja rätt kanaler. Så vad är egentligen rätt kanaler? Enklast att ta reda på detta är att gå tillbaka till er kommunikationstrategi samt göra en research på det sociala beteendet hos er målgrupp. I vilken kanal spenderar de mest tid? När är de aktiva och vad är det som engagerar dem? Var inte rädd för att pröva er fram. Ju mer inlägg ni postar desto mer data kan ni analysera och dra slutsatser ifrån. 

4. Optimera kandidatupplevelsen. Koppla på digitala funktioner som förenklar ansökningsprocessen för kandidaterna exempelvis att de kan söka företagets tjänster genom att använda inloggsuppgifter från social media. Undvik registrering med användarnamn och lösenord. 

5. Använd molnet. Idag finns det smarta system på marknaden som inte bara är anpassade till digitaliseringen utan också underlättar ditt och ditt företags arbete. Möjlighet att minska användandet av papper är inte bara billigare utan också bättre för miljön. Enligt insikter från dagens kandidater värderar man en stimulerande och flexibel arbetsmiljö. Att därför hitta digitala sätt att ta del av information och dokumentation är A & O för att lyckas attrahera dem till ditt företag. 

 

Ladda hem vår guide för mer tips om hur du rekryterar Generation Z samt få insikter i deras attityder och beteenden.

 

Hämta guide om Generation Z

 

 

generationer kandidatmarknaden