Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Generation Z - morgondagens talanger

av Bravura

Gen Z

De är den mest digitala generationen hittills och till skillnad från föregående generationer minns de inte en värld före internet. Generation Z, eller Gen Z som de också kallas är födda mellan cirka 1995 och 2010. Det är de ”digitala infödingarna” som har växt upp med internet, sociala medier och smarta telefoner. I takt med att den omtalade generationen Millennials gör karriär så etablerar de sig nu på arbetsmarknaden.

Morgondagens talanger

Generation Z utgör tillsammans med den föregående generationen Millennials det vi kallar för Next Gen Professionals. De är morgondagens talanger som kommer att vara central för företagens fortsatta utveckling. Med sin digitala kompetens och nya perspektiv blir de en stark tillgång. Att ha en strategi för att attrahera och rekrytera Generation Z är därför en viktig del för en framgångsrik kompetensförsörjning. Kan ert företag erbjuda Generation Z en arbetsplats och miljö utifrån deras preferenser så kommer ni att få ett högt engagemang tillbaka.

5 snabba tips för att rekrytera Generation Z

  1. Möt Generation Z på deras plattformar med innehåll som matchar deras egna digitala beteende, exempelvis rörlig bild istället för textinlägg.
  2. Visa hur en karriär hos er kan verka för samhällsnytta och bidra till en bättre värld.
  3. Flextid och mobila arbetsplatser ses som hygienfaktorer. Säkerställ att ert företag är öppna för nya möjligheter och alltid vill vara steget före.
  4. Visa personligheterna bakom ert företag och attrahera Generation Z med era medarbetares framgångssagor. Var transparent och visa er vardag som den är.
  5. Optimera kandidatupplevelsen och jobba med en digital rekryteringsprocess. Integrera befintlig data och minimera inlogg med känsliga uppgifter.

Ladda hem guiden "Så rekryterar du Generation Z"

I den här guiden delar vi några av våra insikter när det kommer till rekrytering av Generation Z. Ladda hem guiden och få:

  • Insikter kring karaktärsdrag och beteenden hos Generation Z
  • Konkreta tips på hur du lyckas attrahera, rekrytera och behålla Generation Z

Hämta guiden

kandidatmarknaden rekryteringstips