Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Det nya normala på jobbet

av Bravura

Det nya normala ställer nya krav på arbetsgivare. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna jobba hemifrån. I och med pandemin har vi behövt anpassa oss och skapa mer flexibla arbetsplatser där medarbetarna helt eller delvis jobbar hemma. Vissa föredrar att jobba hemma, andra gillar det inte och många vill gärna kombinera hemmajobb med att vara inne på kontoret och på så sätt ha mer flexibilitet i vardagen.

Oavsett människors preferenser kring att jobba hemma så har pandemin medfört nya sätt att se på arbetsplatsen. Frågan är nu hur framtidens arbetsplats ser ut? Kommer företagen att vilja återgå till hur det var tidigare eller är ”remote work” här för att stanna? En del företag har redan börjat ställa om för att kunna erbjuda mer flexibla arbetsplatser i framtiden och koncept som exempelvis ”jobba där du vill” blir allt vanligare.

Att både svenska arbetsgivare och hushåll ligger i framkant gällande digitalisering gör att förutsättningarna för mer flexibla arbetsplatser är mycket goda. Men vad vill medarbetarna?

Jobba hemifrån

Några observationer

Vad föredrar egentligen dagens arbetskraft? Hur har det funkat att jobba hemifrån under pandemin? Vill de jobba remote i framtiden eller vill de vara inne på kontoren? Här är några insikter kring vad dagens arbetskraft tycker om att jobba hemma, tagna från rapporten Svenskarna och internet 2020 från Internetstiftelsen.

 

👍 Att jobba hemma funkar

8 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra.

 

🤙 Digitala möten är det nya normala

Nästan 9 av 10 som arbetat hemifrån och haft digitala videomöten anser att de har fungerat bra.

 

👉 Jobba hemifrån i framtiden

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin svarar att de vill fortsätta göra det i framtiden. Dock så svarar majoriteten att de vill kombinera hemarbete med att vara på kontoret.

 

Lyckas i det nya normala

När rekrytering och onboarding sker digital så gäller det att skapa rätt förutsättningar för att lyckas attrahera och behålla nya medarbetare. Det digitala landskapet är smidigt, men det ställer nya krav på den som anställer. Vi har tagit fram några hjälpmedel som kan vara till nytta för arbetsgivare i det nya normala.

vertikal pil-1

 

Guide om Digital onboarding

Guide - Digital onboarding

Har ni en process för att säkerställa bra onboarding, då den är helt eller delvis digital? Vi har tagit fram en guide om digital onboarding som hjälper er att skapa rätt förutsättningar för tryggare och mer produktiva medarbetare!

Hämta guide

 

Guide om Digitala intervjuer

Så lyckas du med den digitala intervjun

Är era anställningsintervjuer digitala? Det är nu vardag för de flesta som anställer, men faktum är att man måste anstränga sig mer i en digital miljö för att få samma resultat. Har ni koll på att era digitala intervjuer utförs på ett bra sätt? Vi har tagit fram en guide med tips och checklistor kring digitala intervjuer. Det kan ni nyttja när ni intervjuar egna kandidater eller när ni möter kandidater från Bravura!

Hämta guide

employerbranding rekryteringstips