Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

5 vanliga missar du inte vill göra vid ett intervjutillfälle

av Bravura

Intervjuguiden 2

Två av tre jobbsökare uppger att de fått en sämre bild av företaget de sökt jobb hos efter att ha varit där på intervju. Se till att ditt företag inte är ett av dem. Här är 5 vanliga missar som du lätt kan undvika.

1. Fel plats och adress

Välj en plats som är lämplig för en intervju. Att hålla intervjun i en öppen kontorsmiljö är kanske inte så lyckat. Se också till att kandidaten har fått rätt adress och rätt titel och funktion på den som möter upp på plats. En bra start lägger grunden för resten av mötet.

2. Dåligt förberedd

Det är inte bara kandidaten som ska vara förberedd inför intervjutillfället. Du behöver också se till att vara påläst. Har du inte koll på alla detaljer om tjänsten, ta med en kollega som har det. Och förbered ett frågeformulär så att du vet vad du ska fråga och när du behöver öppna upp för frågor från kandidaten.

3. Envägskommunikation

Intervjuande chefer pratar ofta mycket om bolaget. Det kan behövas till viss del, men hitta en balans. Det här är ett tillfälle då du ska ställa frågor till kandidaten, och ge personen möjligheten att ge en rättvis bild av sig själv. Det gör du inte genom att berätta om dig själv och bolaget.

4. Otydligt nästa steg

Var alltid tydlig med nästa steg. I sittande möte, berätta när kandidaten kan vänta sig återkoppling och vad nästa steg blir. När det är dags för nästa steg, var tydlig med vad det innebär och vad kandidaten ska förbereda sig på. Innebär det ett arbetsprov, eller ska kandidaten träffa fler personer på företaget. Allt ska vara glasklart, kandidaten ska inte behöva gissa sig till nästa steg i processen.

5. Dålig återkoppling

Följ upp alla kontakter med dina kandidater, var bra på att återkoppla. I rekryteringsprocessens tidiga skede: bekräfta ansökningar. Under intervjuprocessen: svara snabbt på frågor, var transparent och öppen med rekryteringsprocessens status samt var tydlig med tidsramar för återkoppling.

Intervjuguiden - Så genomför du en lyckad intervju

Fler användbara tips och checklistor från Bravuras proffsrekryterare hittar du i vår nedladdningsbara intervjuguide här.
Intervjuguiden - Så genomför du en lyckad intervju

rekryteringstips