Bravura_djungel_2-1

News

Workshop med Help to Helps team i Tanzania

av Bravura

Daniel Skowronski

Varje år söker flera hundra studenter i Östafrika ett stipendium från Help to Help för att kunna studera på högskola, men i dagsläget kan endast cirka 10 % av de ansökande få möjligheten att få sina studier finansierade. Det ställer höga krav på Help to Helps urvalsprocess. Genom ett samarbete med Bravura får Help to Help tillgång till expertis inom rekrytering.

Bravura och Help to Help har varit samarbetspartner sedan 2017. Förutom att bidra finansiellt till skolavgifter för Help to Helps stipendiater får vi även möjlighet att dela med oss av kunskaper genom utbildningar för Help to Helps rekryterare i syfte att underlätta processen med att välja studenter att hjälpa.

Workshop om rekrytering

Daniel Skowronski, en av de anställda på Bravura-kontoret i Malmö, höll nyligen en online-workshop med Help to Helps team i Tanzania med syftet att dela med sig av sin kompetens kring rekrytering.

”Vi på Bravura jobbar ju enligt en strukturerad modell som vi hela tiden utvecklar i takt med att förutsättningarna i samhället förändras. Bravura har helt annorlunda resurser som vi kan investera i vårt arbetssätt och metodik som jag verkligen tror kan hjälpa Help to Help i arbetet att hitta potential och individer som verkligen kan göra skillnad och bidra till utveckling av sitt samhälle.”

Sedan samarbetet startade har medarbetare på Bravura vid flera tillfällen fått möjlighet att bidra med expertis och hjälpa Help to Help i deras urval. På så vis har det här samarbetet växt till att bli något ömsesidigt värdeskapande där alla parter kan hjälpa varandra. 

”Jag valde att engagera mig för att jag motiveras dagligen av att få en möjlighet att hjälpa andra människor att uppnå sina mål och drömmar. Den här möjligheten att få vara en del och kunna påverka med mina kunskaper och tankar är något som jag tyckte var häftig i och med att man fått lyfta sina blick från det vardagliga arbetet och verkligen kunna göra avtryck långt bort i världen”.

Eftersom syftet med stipendiet är att ge möjlighet till fler unga människor att göra skillnad i samhället med utbildning som verktyg, är det helt avgörande att rätt personer får möjligheten att studera. Help to Helps stipendiater i Östafrika väljs ut med hänsyn till finansiell situation, språkkunskaper, utbildningsval och personliga egenskaper.

Vad finns det för likheter och skillnader jämfört med att rekrytera i Sverige?

”Den största reflektionen som jag gjorde var att hur olika saker än är så finns det ändå många likheter i hur vi jobbar. Frågeställningarna, situationerna och livsödena som Help to Help gänget ställs inför skiljer sig mycket från min vardag och det var väldigt givande att kunna få reflektera kring frågor som verkligen betyder något. Svårigheten som Help to Help arbetar med dagligen att göra urval på potential och sedan se den potentialen förverkligas och leda till verklig förändring – det är coolt.”

Hållbarhetsarbete

Bravuras hållbarhetsarbete syftar till att maximera positivt avtryck och minimera negativ påverkan på omvärlden. Vi har delat in hållbarhetsarbetet i tre fokusområden där vi ser att verksamheten har mest påverkan - Sustainable Growth, Community och Green Footprint. Vill du veta mer om hållbarhetsarbetet? Läs mer här >>

hållbarhet