1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Alla anställda får tillgång till hälsoapp

Alla anställda får tillgång till hälsoapp

En av grundpelarna i vårt arbete med att attrahera och utveckla branschens mest engagerade medarbetare är att jobba aktivt med hälsofrågor.

Vi tror på att ha en aktiv livsstil och att jobba hållbart för att kunna prestera på topp i sin yrkesroll. Därför får alla anställda hos oss olika förmåner som främjar just hälsa och välmående.

Till exempel har alla tillgång till appen Wellr. Den tar fram individuella träningsplaner, tips kring sömn och återhämtning, kostråd och mycket annat. Appen kan också presentera digitala hälsoutmaningar som på ett interaktivt och roligt sätt gör det enkelt att ta hand om sin hälsa.

Genom appen från Wellr kan vi på ett kul och intuitivt sätt jobba proaktivt med hälsa och samtidigt erbjuda alla anställda flera bra förmåner.

Amanda Forssell - Chief People & Culture Officer

Om Wellr

Wellr är en hälsoapp som som svarar på de verkliga utmaningar medarbetare står inför. Genom att kombinera djupgående kunskap om hälsoproblem med en innovativ teknologisk plattform skapar Wellr en bro mellan nuvarande hälsotillstånd och önskade framtida mål.

Wellr arbetar med en steg-för-steg-modell där användaren gör en digital hälsokontroll som därefter sammanställs till en personlig hälsoprofil. Wellr nyttjar sedan realtidsdata och AI-teknik och utifrån profilen skapas en individuell skräddarsydd hälsoplan.

Hälsoplanen är heltäckande över områdena motion, kost, sömn och återhämtning. I appen erbjuds medarbetaren guider och råd utifrån sin individuella hälsoplan, för att kunna förflytta sin hälsa i den riktning som önskas. I appen finns även möjlighet till tävlingar och olika hälsoutmaningar för att på ett kul sätt få in mer hälsofokus på jobbet och i vardagen.

Kunder i all ära, men det finns annat som är viktigare

Vår idé är att i första hand fokusera på våra anställda, och i andra hand på uppdragsgivarna. Det kanske låter konstigt, men vår långa erfarenhet visar att genom att vara bäst på att ta hand om dem vi rekryterar, så leder det till en win-win-win-situation: för dig som är vår kund, för alla duktiga människor vi förmedlar, och i slutänden också för oss själva.

Samarbetet med Wellr är ett exempel på hur vi jobbar med området hälsa för våra anställda. Nedan klan du läsa mer om hur vi sätter våra medarbetare i första rummet.