Bravura_djungel_2-1

News

Utbildningsavgifter till studenter i Östafrika

av Bravura

help to help team-1

Sedan våren 2017 samarbetar Bravura med välgörenhetsorganisationen Help to Help för att hjälpa unga människor i Östafrika genom utbildning och jobb. Varje år skänker vi 1% av vinsten till utbildningsavgifter för studenter i Tanzania och Uganda.

Nu har 2018 summerats upp och beloppet som går direkt till att finansiera studier för ungdomar blev 159 350 kr. Omsatt till skolavgifter motsvarar det drygt 21 års studier! Det är tredje året Bravura betalar 1% av sin vinst till Help to Help.

"Vi är oerhört glada över vårt långsiktiga samarbete med Bravura som nu resulterat i att tre studenter kan ta examen till sommaren. Vi värdesätter också att vi har fått lära känna många av era medarbetare genom intervjuutbildningar, föreläsningar, Vasaloppsstafetter, Staffesten och andra gemensamma aktiviteter. Tusen tack för att ni i år igen hjälper oss att stärka unga i Tanzania genom utbildning och jobb." – säger Malin Cronqvist, Founder & Managing Director - Help to Help

 

Om Help to Help

Help to Help jobbar för att skapa positiv utveckling i Östafrika genom att möjliggöra sponsring av utbildning för unga människor. Genom crowdfunding ordnar de stipendier för universitetsstudenter i Östafrika, studenter som annars inte skulle haft möjlighet att utbilda sig. Läs mer om Help to Help här >>

 

Om samarbetet

När Bravura valde samarbetspartner för välgörenhet så tillsattes en fokusgrupp med uppgift att ta fram ett par passande alternativ att samarbeta med kring välgörenhet. Målet var att hitta aktörer vars verksamhet och inriktning linjerade med varumärket och det övergripande syftet om att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Efter att ett par olika passande alternativ identifierats så fick alla medarbetare på kontoren rösta om vilken av aktörerna som skulle väljas för att donera 1 % av den årliga vinsten till. Valet föll på Help to Help vars syn på välgörenhet och tydliga fokus på utbildning resonerade väl bland våra medarbetare.

Idag har samarbetet utvecklats till en ömsesidig relation där vi följer de studenter som vi sponsrar och där eldsjälarna på Help to Help deltar i våra aktiviteter som exempelvis medverkan på Vasaloppet med mera. Bravura annordnar även utbildningar för rekryterarna på Help to Help och coachar dem i kompetensbaserad rekrytering för att underlätta deras process med att välja studenter att hjälpa.

Vill du veta mer om Bravuras hållbarhetsarbete? Läs mer här >>

hållbarhet